LJAA naujienos

LJAA visuotinis narių susirinkimas

2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį), 18.30 val. yra šaukiamas eilinis visuotinis LJAA narių susirinkimas.

Vieta: Lietuvos advokatūra, Sporto g. 12, Vilnius.

Darbotvarkė:

1. LJAA visuotinio narių susirinkimo atidarymas. Svečių sveikinimai.
2. Pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas
4. 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas;
5. 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;
6. 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
7. Kandidatų į LJAA prezidentus prisistatymas;
8. LJAA prezidento(-ės) rinkimai;
9. Kandidatų į LJAA valdybą prisistatymas;
10. LJAA valdybos rinkimai;
11. Kiti klausimai;
12. Susirinkimo uždarymas ir vakarinė dalis.

Po visuotinio susirinkimo kviečiame visus pabendrauti neoficialioje aplinkoje.

Back to top button