Teismai

EŽTT: teismai privalo motyvuoti sprendimus atsisakyti kreiptis į ESTT

Šiandien Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Baltic Master Ltd v. Lietuvą. Bendrovė Lietuvoje ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose ir administraciniuose teismuose ginčijo Muitinės departamento veiksmus. Byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atsisakė kreiptis į ES Teisingumo Teismą. Buvo teigiama, kad bylos šalies prašymas teismui nėra privalomas ir jei Europos Sąjungos teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad dėl pateikto klausimo sprendimo negali kilti jokių abejonių, galutinės instancijos teismas neprivalo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu.

EŽTT konstatavo EŽTK 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą, nes LVAT nepakankamai motyvavo savo sprendimą atsisakyti kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Pareiškėjui nuspręsta priteisti 2 000 eurų žalos atlyginimą. EŽTT atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną teismai privalo motyvuoti savo sprendimus. Lietuvos teismai ir vyriausybė teigė, kad muitinės teisės klausimai yra jau išaiškinti Lietuvos teismų bei ESTT praktikos, tačiau realiai nepateikė teismo sprendimų, kurie būtų nagrinėję konkrečius pareiškėjo klausimus.

Back to top button