LTD naujienos

Išrinktas naujas Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas

Kovo 1 dieną vyko Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) atkūrimo trisdešimtmečiui paminėti skirtas LTD visuotinis susirinkimas, kuri kartu buvo ir rinkiminis. Jo metu buvo išrinkta nauja draugijos taryba, naujas organizacijos pirmininkas. Šventinis renginys buvo pradėtas ilgamečio draugijos nario Stasio Šedbaro pranešimu apie svarbiausius LTD atkūrimo momentus. Po to buvo pagerbti LTD atkūrimo organizacinio komiteto nariai, pirmosios po LTD atkūrimo valdybos nariai bei visi LTD pirmininkai. Be to, buvo pagaliau pristatyta LTD Kauno skyriaus parengta knyga apie pirmąjį Lietuvos teisingumo ministrą, vieną iš LTD steigėjų profesorių Petrą Leoną.

Rinkimų metu naujuoju draugijos pirmininku 3 metų kadencijai iš Tarybos narių buvo išrinktas advokatas, VU Teisės fakulteto lektorius dr. Arnas Paliukėnas. „Manau, kad svarbu užtikrinti LTD veiklos tęstinumą, siekiant pamatinių teisės principų viršenybės, nepriklausomai nuo to, kokiai teisinei profesijai atstovaujame ar kuriame geografiniame regione esame. Tikiu, kad šių tikslų įgyvendinimui ženkliai pasitarnaus ir 2019 07 04-05 dienomis vyksiantis 6-asis pasaulio lietuvių teisininkų kongresas“, – pabrėžė naujasis draugijos pirmininkas.

Arnas Paliukėnas

Taip pat LTD tarybos nariais išrinkti Laura Altun, Goda Ambrasaitė – Balynienė, Gintaras Česnulevičius, Tomas Davulis, Inga Karalienė, Olga Kilkinova, Donatas Kisielius, Vidmantas Egidijus Kurapka, Andžej Maciejevski, Laura Martinaitytė, Arūnas Meška, Vytautas Nekrošius, Leonas Virginijus Papirtis, Julius Sabatauskas, Svajonė Šaltauskienė, Stasys Šedbaras, Marius Vaščega, Vigita Vėbraitė bei Ignas Vėgėlė. Pagal LTD statutą taip pat tarybos nariais yra ir LTD skyrių pirmininkai.

Valdybos nariais išrinkti Arnas Paliukėnas (pirmininkas), Stasys Šedbaras (vicepirmininkas), Ignas Vėgėlė (vicepirmininkas), Marius Vaščega (vicepirmininkas), Laura Martinaitytė (sekretorė), Tomas Davulis, Andžej Maciejevski, Arūnas Meška, Leonas Virginijus Papirtis, Svajonė Šaltauskienė, Vigita Vėbraitė.

Taip pat išrinkti nauji revizijos komisijos bei LTD garbės teismo nariai.

LTD Tarybos nariai

 

Back to top button