Teismai

EŽTT: reikalavimas pašalinti internetinę nuorodą iš straipsnio gali būti pripažįstamas saviraiškos laisvės pažeidimu

Vakar Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Magyar Jeti Zrt v. Vengriją, kurioje vienbalsiai pripažintas Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio (saviraiškos laisvė) pažeidimas. 

Bendrovė Vengrijoje administruoja populiarią internetinę svetainę www.444.hu, kuri 2013 m. rugsėjo mėnesį svetainėje paskelbė straipsnį apie incidentą Konyaro kaime, kuriame iš pažiūros neblaivūs futbolo sirgaliai prie mokyklos, kur dauguma mokinių buvo romų tautybės, šaukė rasistiškas frazes.  Straipsnyje buvo nuoroda į interviu „YouTube”, kuriame kalbėtasi su Konyaro romų bendruomenės lyderiu. Interviu metu bendruomenės lyderis teigė, kad futbolo sirgaliai buvo politinės partijos „Jobbik” nariai, sakydamas: „„Jobbik” atėjo, jie puolė mokyklą.” „Jobbik” kreipėsi į teismą dėl šmeižto. Vengrijos teismai nusprendė, kad bendrovė turi pašalinti nuorodą į interviu  „YouTube”.

EŽTT pabrėžė inetrnetinių nuorodų svarbą sklandžiam interneto veikimui ir tai, kad nuorodų naudojimas nėra tas pats, kas informacijos sklaida klasikine prasme – nuorodos nukreipia asmenis į turinį, bet jo nekuria. Kiekvienu atveju būtina individualiai įvertinti, ar nuorodų platinimas gali lemti atsakomybę. Interviu straipsnyje buvo tiesiog paminėtas ir pateikta nuoroda į „YouTube”, be komentarų ar kokių nors vertinimų. Kadangi pagal Vengrijos teisės aktus atsakomybei už šmeižtą užtenka nustatyti objektyviuosius veikos požymius, nevertinant pareiškėjo teisės į saviraišką, tai laikytina EŽTK 10 straipsnio pažeidimu.

Objektyvi atsakomybė už naudojimąsi inetrnetinėmis nuorodomis gali pakenkti informacijos srautui internete, atgrasyti straipsnių autorius ir leidėjus nuo nuorodų naudojimo, jei jie negali kontroliuoti informacijos, į kurią nukreipia hipersaitas. Tai galėtų turėti poveikį žodžio laisvei internete. Šiuo atveju pareiškėjo laisvės buvo nepateisinamai apribotos. Be to, šiuo atveju buvo apribotos teisės kritikuoti politikus ar politines partijas.

Back to top button