Teismai

LAT uždraudė Vilniaus savivaldybei pasirašyti sutartį dėl nacionalinio stadiono

Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – atsakovai) vykdė viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo konkursą (toliau – Konkursas). Paskelbus koncesininko atranką Konkurso kriterijus atitiko UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ (toliau – ieškovė) ir AB „Axis Industries“. Šios įmonės iki 2017 m. gruodžio 8 d. 12.00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) turėjo pateikti pasirašytą elektroninį pasiūlymą. Ieškovė į elektroninę sistemą įkėlė savo preliminarų pasiūlymą, tačiau nesugebėjo jo pasirašyti elektroniniu parašu. Tuo pačiu metu, kai ieškovė sprendė technines pasiūlymo įkėlimo į elektroninę sistemą ir jo pasirašymo problemas, ji atsakovams iki nustatyto termino pabaigos pateikė pasiūlymo popierinę versiją, tačiau atsakovai 2018 m. sausio 15 d. priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo iš esmės pripažinta, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų ir nepriimamas.

Ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovų sprendimus, kuriais nuspręsta nepratęsti termino ieškovės preliminariam pasiūlymui pateikti; laikyti ieškovės pateiktus dokumentus neatitinkančiais pasiūlymo pateikimui keliamų reikalavimų, o ieškovės popierine forma pateiktą preliminarų pasiūlymą – nepateiktu ir grąžinti ieškovei.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ ieškinį atmetė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino ieškovės ieškinį iš esmės, panaikino ginčijamus sprendimus, įpareigojo atsakovus priimti ieškovės preliminarų pasiūlymą bei spręsti dėl tolesnio jos dalyvavimo Konkurse; priteisė ieškovei iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis teismas taip pat savo iniciatyva pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojo atsakovus nesudaryti koncesijos sutarties su AB „Axis Industries“, iki nebus priimtas ir įvertintas ieškovės pasiūlymas bei priimtas galutinis sprendimas dėl Konkurso rezultatų.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismai pernelyg siaurai nagrinėjo šalių ginčą. Nors jie ir pasisakė dėl koncesijų teisinio reguliavimo, CVP IS veikimo techninių aplinkybių, ieškovės veiksmų pateikiant ir pasirašant pasiūlymą, tačiau iš esmės nesprendė dėl ieškovės pateikto reikalavimo pagrįstumo (galimybės jį patenkinti). Teismai beveik nevertino, ar, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, ieškovei teisėtai galima leisti pasirašyti į CVP IS įkeltą pasiūlymą arba priimti popierinę jo versiją, ar tai atitiktų viešųjų pirkimų arba bendruosius teisės principus, ar pažeistų kito Konkurso dalyvio interesus ir pan. Kasacinis teismas konstatavo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvada, jog ieškovės pasiūlymo trūkumas netaisytinas, laikytina nemotyvuota, prieštaraujančia teisiniam reguliavimui ir jį aiškinančiai teismų praktikai.

Šalių ginčui aktualiame teisiniame reguliavime, pirma, nebuvo įtvirtintos aiškios imperatyviosios normos, kuriose būtų nustatytas draudimas koncesijos konkurso dalyviui pataisyti formalų elektroninio pasiūlymo pateikimo (pasirašymo) trūkumą, antra, jame (reguliavime) tokio pobūdžio trūkumų taisymo situacijos apskritai nesureglamentuotos. Dėl to kasacinis teismas ginčijamą atsakovų sprendimą vertino pagal viešųjų pirkimų principus, nepagrįsto konkurencinio pranašumo ir formalaus pažeidimo kriterijus, turinio viršenybės prieš formą principą.

Kasacinis teismas nurodė, kad leidimas ūkio subjektui ištaisyti formalų elektroninio pasiūlymo pasirašymo ir pateikimo tvarkos trūkumą nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų. Ieškovė visą laiką nuosekliai įrodinėjo, kad nesiekia pateikti turinio prasme naujo pasiūlymo, o tik nori, kad jai būtų leista pasirašyti jau į CVP IS įkeltą dokumentą. Teismas pažymėjo, kad toks leidimas nesuponuotų neleistino Konkurso nuostatų pakeitimo ir procedūrų neskaidrumo.

Teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai, kad ginčijamas atsakovų sprendimas yra formalus, neatitinka siekiamų tikslų ir yra neproporcingas. Jei atsakovai kokiu nors būdu būtų patenkinę ieškovės prašymą ir priėmę jos pasiūlymą, tai savaime nebūtų lėmę kito Konkurso dalyvio interesų pažeidimo, juolab kad šie ūkio subjektai nebuvo atsidūrę vienodoje situacijoje (AB „Axis Industries“ pavyko įkelti pasiūlymą į CVP IS ir jį pasirašyti elektroniniu parašu).

Kasacinis teismas konstatavo, kad dėl neteisėtų atsakovų veiksmų buvo pažeisti ne tik ieškovės teisėti interesai, bet ir apskritai suvaržyta tiekėjų konkurencija. Be to, buvo pakenkta laisvam ir rinkos ekonomikos principus atitinkančiam šalių varžymuisi. Kyla pagrįstų abejonių dėl atsakovų galimybių pasiekti geriausią rezultatą ir dėl to racionaliai panaudoti lėšas, kai į derybas pakviestas ūkio subjektas nejaučia konkurencinio spaudimo iš kito dalyvio ir dėl to neišvengiamai sumenksta pačių suteikiančiųjų institucijų derybinė galia ir pasirinkimo laisvė.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button