Institucijos

Savivaldybėms ne visada reikės gauti konkurencijos tarybos leidimą naujai ūkinei veiklai vykdyti

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į įsigaliojusias Vietos savivaldos įstatymo pataisas, pakeitė Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo pataisas nuo liepos 1 d. savivaldybėms nebėra privaloma gauti Konkurencijos tarybos leidimo vykdyti naują ūkinę veiklą, jeigu savivaldybės kontroliuojamos įmonės teiks vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, taip pat maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose. Dėl šių veiklų atitikties Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms savivaldybės galės kreiptis į Konkurencijos tarybą rekomendacinės išvados.

Įstatyme liko galioti nuostata, kad savivaldybės gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus, kai privataus verslo atstovai viešųjų paslaugų gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs jas teikti kokybiškai. Tokiais atvejais, išskyrus aukščiau paminėtas veiklas, savivaldybėms reikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą.

Primenama, kad leidimą ūkinei veiklai vykdyti Konkurencijos taryba išduoda tik tuo atveju, jeigu savivaldybei paskelbus konkurencingą procedūrą paaiškėja, kad kiti rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, nevykdytų savivaldybės bendruomenės interesams patenkinti būtinos veiklos arba vykdytų ne visa apimtimi.

Prašymą ūkinei veiklai vykdyti savivaldybės turės pateikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įvykdytos konkurencingos procedūros. Šią paskelbusi, savivaldybė neturi privilegijuoti savo įmonių ir diskriminuoti atskirų ūkio subjektų. Prašymą ūkinei veiklai vykdyti Konkurencijos taryba išnagrinėja ne vėliau kaip per 30 dienų.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Konkurencijos taryba gavo tris savivaldybių prašymus vykdyti naują ūkinę veiklą. Juos išnagrinėjusi institucija suteikė vieną leidimą, o du kartus savivaldybių prašymus atmetė.

 

Konkurencijos tarybos informacija 

Back to top button