Teismai

ENCJ gins Lenkijos teisėjų nepriklausomumą

Nuo liepos 4 d. Lenkijoje įsigaliojus Aukščiausiojo teismo reformai, daugelis teisėjų buvo priversti anksčiau laiko išeiti į pensiją, kas iš esmės reiškia, kad šalies teismų kontrolę perima politikai. Reaguodama į teisėjų nepriklausomumo principo pažeidimą Lenkijoje, Europos teismų tarybų tinklo Vykdomoji valdyba (angl. Executive Board) priėmė pareiškimą.

ENCJ valdyba šiuo sunkiu laiku visokeriopai teikia paramą Lenkijos teisėjams. Anot ENCJ Vykdomosios valdybos, paankstintas bei priverstinis dvidešimt septynių Aukščiausiojo Teismo teisėjų, įskaitant ir jo pirmininkę Malgorzatą Gersdorf, išėjimas į pensiją – yra dar vienas Lenkijos Vyriausybės bandymas kontroliuoti teismų sistemą.

ENCJ valdyba pabrėžė, kad teisinės valstybės pagrindu veikianti demokratinė sistema galės tinkamai funkcionuoti tik tuo atveju, jei bus užtikrintas teisėjo nepriklausomumas, todėl Vyriausybė teisminę nepriklausomybę privalo gerbti. Be to, pastaroji yra labai svarbi palaikant ir stiprinant ES teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimą bei atlieka svarbų ir nepakeičiamą vaidmenį užtikrinant pagarbą ES teisei.

Jei teisminei nepriklausomybei ir teisinei valstybei yra grasinama – Teisėjai turi išreikšti nuomonę ir ENCJ valdyba remia Lenkijos teisėjus, kurie šią pareigą vykdo.

Primename, kad ENCJ (angl. European Network of Councils for the Judiciary) vienija Europos Sąjungos valstybių narių nacionalines institucijas, nepriklausančias nuo vykdomosios bei įstatymų leidžiančiosios valdžios, ir kurie yra atsakingi už teisėjų paramą nepriklausomam teisingumui vykdyti. Nuo š. m. birželio 1 d. ENCJ Vykdančiajai Valdybai priklauso ir Lietuvos Teisėjų taryba.

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos teismų svetainės

Back to top button