Tech+Law

ES lygmeniu priimtos dronų naudojimo taisyklės

Antradienį Europos Parlamentas atnaujino ES aviacijos saugumo taisykles ir nustatė naujus bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo reikalavimus, taip pat naujas priemones skrydžių saugai sustiprinti. Iki šiol lengvesni nei 150 kg dronai buvo reguliuojami nacionaliniu lygmeniu ir skirtingos šalys jiems taikė skirtingus techninius, saugumo ir licencijavimo reikalavimus. Tai sukėlė nemažai nepatogumų dronų gamintojams ir valdytojams, kurie norėjo juos eksploatuoti tarpvalstybiniu mastu.

Didesnį pavojų kelianti dronų veikla turės būti sertifikuojama, o jų operatoriai turės užsiregistruoti ir išklausyti bepiločių orlaivių valdymo kursus, jei naudos dronus, kurie, jei atsitrenktų į žmogų, perduotų daugiau nei 80 J kinetinės energijos. Dronų valdytojai turės vengti kitų oro erdvės dalyvių veiklos zonų (pvz., oro uostų, kalėjimų ar branduolinių jėgainių) ar galimo susidūrimo su žmonėmis. Kai kurie dronai privalės turėti automatinio nusileidimo ir susidūrimo vengimo funkcijas. Jiems bus taikomi reikalavimai dėl keliamo triukšmo ir išmetamų teršalų.

Naujosios taisyklės taip pat įpareigoja Europos aviacijos saugos agentūrą ir valstybių priežiūros institucijas glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant dėl skrydžių virš konflikto zonų rizikos lygio. Europos Komisija taip pat įpareigota nustatyti lėktuvo skrydžio savirašio duomenų perdavimo realiuoju laiku reikalavimus, siekiant padėti nedelsiant atkurti galimų avarijų aplinkybes.

Back to top button