Teismai

Paskelbtas dešimtasis metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas

Paskelbtas dešimtasis metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, kuriame apžvelgiama Teismo veikla 2023 metais. Pasak Konstitucinio Teismo pirmininko Gintaro Godos, Konstituciniam Teismui 2023-ieji buvo apibendrinimų, vertinimų ir ateities tikslų svarstymo metai.

„Būtent taip pasirinkome minėti savo veiklos 30-metį – ne tik švęsti, bet ir įsivertinti nueitą kelią ir pasvarstyti, kokie įpareigojimai tenka Konstituciniam Teismui užtikrinant Konstitucijos viršenybę ir stabilumą sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje“, – sako G. Goda.

Veiklą per 30 metų apibendrinantys vertinimai ir įžvalgos sugulė į svarbiausią Konstitucinio Teismo 2023 metų leidybos darbą – Konstitucinio Teismo 30-mečiui skirtą leidinį „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“. Jis visuomenei pristatytas jubiliejui skirtame renginyje, kuriame vyko kadenciją baigusių ir pareigas einančių Konstitucinio Teismo pirmininkų ir teisėjų diskusija. Šiame leidinyje atskleidžiamas Konstitucinio Teismo nueitas kelias – nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metais, Teismo įsteigimo 1993 metais ir pirmųjų jo žingsnių iki solidžios konstitucinį teisingumą Lietuvoje vykdančios ir kitų valstybės institucijų pagarbą pelniusios institucijos.

„Apibendrindamas Konstitucinio Teismo veiklą kiekybiniu požiūriu, išskirčiau kelias tendencijas. Pirma, nors Konstitucinio Teismo priimamų nagrinėti prašymų skaičius labai nedidėjo, nutarimų, kuriuose konstatuotas teisės akto (jo dalies) prieštaravimas Konstitucijai, kasmet yra vidutiniškai penktadaliu daugiau nei neprieštaraujančių. Taigi Konstitucinis Teismas savo misiją vykdo nuosekliai šalindamas antikonstitucines nuostatas iš valstybės teisės sistemos. Antra tendencija – nuosekliai trumpėja konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo trukmė: 2019 metais bylos buvo nagrinėjamos vidutiniškai 510 dienų, o 2023 metais – 335 dienas. Apskritai, 2023 metais buvo priimta nagrinėti daugiau kreipimųsi (išskyrus individualius konstitucinius skundus) nei ankstesniais metais, greičiau priimami sprendimai ir dėl kreipimųsi priimtinumo nagrinėti Konstituciniame Teisme. Be to, daugiau prašymų gauta iš teismų, mažiau kreipėsi Seimo narių grupės, bet daugiau – visas Seimas“, – teigia G. Goda.

Kaip ir kasmet, 2023 metų Konstitucinio Teismo veiklos pranešime pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo kompetenciją, teisėjų skyrimo tvarką, pristatoma 2023 metų Konstitucinio Teismo sudėtis. Daugiausia dėmesio skiriama praėjusių metų Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, išsamiai apžvelgiami ir gauti, bet dar neišnagrinėti prašymai bei individualūs konstituciniai skundai.

Iš viso 2023 metais Konstitucinis Teismas priėmė trylika nutarimų ir vieną išvadą. 2023 metais nagrinėtos konstitucinės justicijos bylos daugiausia buvo susijusios su asmens teisių ir laisvių, ypač pilietinių (asmens), ekonominių ir kultūrinių teisių ir laisvių užtikrinimu.

„Beje, neretai Konstitucinis Teismas naujus šios srities konstitucinius reikalavimus atskleidė nagrinėdamas bylas pagal individualius konstitucinius skundus, o tokių bylų 2023 metais buvo net keturios. Apskritai, 2023 metais nagrinėtos bylos sudarė prielaidas toliau plėtoti jurisprudencinę Konstituciją, kurios pamatai pakloti pirmąjį ir vėlesniais Konstitucinio Teismo veiklos dešimtmečiais“, – atkreipė dėmesį Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Atskleisti nauji jurisprudenciniai aspektai plačiau apžvelgiami šio metinio pranešimo trečiajame skyriuje. Ketvirtajame skyriuje informuojama apie Konstitucinio Teismo aktų įgyvendinimą. Penktajame ir šeštajame skyriuose pateikiama išsami tarptautinio bendradarbiavimo, įvairių renginių ir veiklos viešųjų ryšių srityje apžvalga. Konstitucinio Teismo metų veiklos statistika detaliai pateikiama priedų diagramose ir lentelėse.

„Galima sakyti, kad 2023 metai – ir šventiniai, ir darbingi: toliau puoselėjama konstitucinių vertybių apsauga ir gynimas, gilinama ir gausinama sukaupta solidi konstitucinės kontrolės patirtis, naudinga įveikiant vis naujus iššūkius, Konstitucinis Teismas ir toliau lieka tas pačias vertybes išpažįstančios tarptautinės konstitucinės justicijos institucijų bendruomenės narys“, – metinio veiklos pranešimo įvade teigia Konstitucinio Teismo pirmininkas G. Goda.

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button