Teismai

Aktuali informacija apie administracinių teismų reformą 2024

Nuo 2024 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teismų reorganizavimo įstatymu (2022 m. lapkričio 24 d., Nr. XIV-1574), Regionų apygardos administracinis teismas reorganizuojamas prijungimo būdu – šis teismas prijungiamas prie Vilniaus apygardos administracinio teismo. Vilniaus apygardos administracinio teismo pavadinimas pakeičiamas į pavadinimą – Regionų administracinis teismas.

Kaip Regionų administracinis teismas dirbs nuo 2024 metų?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visos administracinės bylos pirmąja instancija bus nagrinėjamos vieno teismo – Regionų administracinio teismo, kurio teritorinis teismingumas apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Regionų administracinį teismą sudarys penkeri teismo rūmai: Vilniaus rūmai, Kauno rūmai, Klaipėdos rūmai, Šiaulių rūmai ir Panevėžio rūmai.

Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmaiadministracinis@teismas.lt  
Regionų administracinio teismo Kauno rūmaikauno.administracinis@teismas.lt
Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmaiklaipedos.administracinis@teismas.lt
Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmaisiauliu.administracinis@teismas.lt
Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmaipanevezio.administracinis@teismas.lt

Kaip kreiptis į Regionų administracinį teismą nuo 2024 m. sausio 1 d.?

Bylą inicijuoti galite šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis prisijungę prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt arba  pateikdami popierinius dokumentus bet kuriuose Regionų administracinio teismo rūmuose.

Byla gali būti nagrinėjama per vaizdo konferencijų ir pokalbių platformas. Jeigu asmuo neturi galimybės jungtis prie nuotolinio posėdžio, jam bus sudarytos visos sąlygos tai padaryti pasirinktuose teismo rūmuose.

 Ką man reikia daryti, jei aš esu bylos šalis jau inicijuotoje byloje?

Jei esate bylos šalis jau inicijuotoje byloje, Jums daryti papildomai nieko nereikia.

Nauda teismų proceso šalims

Lengvesnis proceso inicijavimas

Nuo 2024 m. asmenims, besikreipiantiems į administracinį teismą per elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt, nereikės rinktis iš kelių administracinių teismų, nes visos administracinės bylos pirmąja instancija bus nagrinėjamos Regionų administraciniame teisme. Dokumentus pageidaujantys teikti popierine forma, gali patys pasirinkti, kuriuose administracinio teismo rūmuose tai padaryti.

Arčiau proceso dalyvių nagrinėjamos bylos

Atsižvelgdamas į proceso šalių gyvenamąją vietą ir galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, teisėjas turi teisę bylos nagrinėjimą organizuoti bet kuriuose Regionų administracinio teismo rūmuose, taip pat ir nuotoliniu būdu. Taip praplečiamos galimybės greičiau išnagrinėti bylą, taupomos teismo proceso dalyvių lėšos. Jeigu asmuo neturi galimybės jungtis prie nuotolinio posėdžio, jam bus sudarytos visos sąlygos tai padaryti pasirinktuose teismo rūmuose.

Kokybiškesnis klientų aptarnavimas

Diegiant gerosios vadybos principus, teisme nustatyti bendri teismo klientų aptarnavimo ir bylų duomenų valdymo standartai.

Skaidresnis, sklandesnis teismo procesas, vienoda teismų praktika, gerės sprendimų kokybė

Reforma padidins bylų skirstymo skaidrumą (bylos bus skirstomos centralizuotai pasirenkant iš didesnio teisėjų skaičiaus), nagrinėjimo operatyvumą, suvienodins teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas;  teisėjai turės galimybę specializuotis nagrinėti tam tikrų kategorijų bylas.

Efektyvesnis finansinių išteklių valdymas

Centralizavus teismų valdymą, administravimo funkcijos sutelktos vienuose centriniuose teismo rūmuose. Sumažinus administravimui skirtas išlaidas, atsiranda galimybių jas nukreipti tiesiogiai su teisingumo vykdymu susijusiai veiklai.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button