Teismai

ESTT patvirtino tam tikrus kelionių draudimus ir reikalavimus atlikti testus ir laikytis karantino vykstant sveikatos krizei

2020 m. kovo mėn. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) COVID-19 protrūkį pripažino pandemija. Tuomet Belgija uždraudė nebūtinas keliones į šalis, priskiriamas prie raudonųjų zonų, arba iš jų dėl jose susiklosčiusios sveikatos padėties. Be to, kiekvienas iš tokių šalių atvykstantis keliautojas turėjo atlikti testą ir laikytis karantino. 2020 m. liepos mėn. Belgijos valdžios institucijos Švediją kuriam laikui priskyrė prie raudonosios zonos.

Po šio priskyrimo NORDIC INFO, kelionių agentūra, kurios specializacija yra kelionės į Skandinaviją, atšaukė visas numatytas keliones tarp Belgijos ir Švedijos. Vėliau ji prašė atlyginti dėl to padarytą žalą. Belgijos teismas pateikė Teisingumo Teismui klausimą, ar Belgijos teisės aktai prieštarauja Sąjungos teisei.

ES Teisingumo Teismo didžioji kolegija nurodė, kad valstybė narė, kovodama su COVID-19 pandemija, gali uždrausti nebūtinas keliones į kitas valstybes nares, priskiriamas prie raudonųjų zonų. Ji taip pat gali reikalauti, kad į jos teritoriją atvykstantys asmenys atliktų testus ir laikytųsi karantino.

Šios priemonės, kuriomis ribojamas laisvas judėjimas Europos Sąjungoje, gali būti nustatytos visuotinai taikomu teisės aktu. Vis dėlto tokie teisės aktai turi būti pagrįsti ir juose turi būti numatytos aiškios ir tikslios taisyklės, kad jų taikymas būtų nuspėjamas piliečiams. Jie taip pat turi būti nediskriminaciniai ir juos turi būti galima ginčyti teismine arba administracine tvarka. Be to, tokie laisvo judėjimo apribojimai turi atitikti proporcingumo principą. Taigi jie turi būti tinkami siekiamam visuomenės sveikatos tikslui įgyvendinti, neviršyti to, kas griežtai būtina, ir būti proporcingi šiam tikslui, o tai, be kita ko, reiškia, kad reikia įvertinti, ar to tikslo svarba atitinka atitinkamų asmenų teisių ir laisvių suvaržymo dydį.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button