Teismai

LAT išnagrinėta viešųjų pirkimų byla dėl reorganizuoto tiekėjo dalyvavimo viešajame pirkime

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) lapkričio 13 d. išnagrinėta civilinė byla dėl viešojo pirkimo laimėtojo, po laimėjimo įvykdžiusio reorganizacijos procedūrą, pakartotinio pasiūlymo vertinimo ir teisės remtis po reorganizavimo įsteigtos naujos įmonės pajėgumais.

Ieškovė UAB „HSC Baltic“ kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „Uliksas“, veikdamos kaip ūkio subjektų grupė, pateikė pasiūlymą atsakovės VĮ Turto banko organizuotame viešajame pirkime ir buvo pripažinta laimėtoja. Ieškovė, laimėjusi pirkimą, įvykdė atskyrimo procedūrą, kurios metu dalis jos turto, su juo susijusių įsipareigojimų bei nuosavo kapitalo buvo atskirti ir perkelti į įkurtą naują bendrovę „HSC Statyba“.

Užbaigus reorganizavimo procedūrą, VĮ Turto bankas priėmė sprendimą atmesti šį pasiūlymą, motyvuodamas tuo, kad UAB „HSC Baltic“ neteko reikalaujamos įmonės profesinės patirties, taip pat reikalaujamos specialistų patirties bei reikalavimo turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, nes visa ieškovės turėta profesinė patirtis ir aplinkos apsaugos vadybos sistema po atskyrimo buvo perleistos UAB „HSC Statyba“.

Išnagrinėjęs bylą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad tais atvejais, kai tiekėjas, dalyvaudamas viešojo pirkimo procedūroje, reorganizuojamas atskyrimo būdu, perkančioji organizacija turėtų kreiptis į tiekėją, siekdama išsiaiškinti, ar atlikti struktūriniai persitvarkymai turėjo įtakos tiekėjo atitikčiai kvalifikacijos reikalavimams. Be to, tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlymo pateikimo metu reorganizavimo procesas jau yra prasidėjęs, tiekėjas privalo šią informaciją atskleisti perkančiajai organizacijai, kartu pagrįsdamas, kad ir po restruktūrizavimo užbaigimo pateiktas pasiūlymas atitiks pirkimo sąlygas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad dėl įvykusių tiekėjo struktūrinių pokyčių tokiam tiekėjui gali būti leidžiama pirkimo procedūrose pasitelkti naują subjektą, atsiradusį po tiekėjo reorganizavimo atskyrimo būdu, jeigu naujo ūkio subjekto dalyvavimas viešajame pirkime neiškreipia pirkimo dalyvių konkurencinės padėties, t. y. iš esmės nepasikeičia pirminis tiekėjo pasiūlymas taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas pakeičiamas į pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. 

VĮ Turto bankas, nustatęs ieškovės reorganizacijos faktą, turėjo įsitikinti, ar ieškovės ir UAB „Uliksas“ pateiktas pradinis pasiūlymas ir toliau atitinka pirkimo sąlygas. Atlikdama šį patikrinimą atsakovė turėjo tikrinti ir ieškovės jungtinės veiklos partnerės UAB „Uliksas“ kvalifikaciją. Kadangi tiekėjui yra leidžiama pasitelkti po reorganizavimo įsteigtą naują subjektą, todėl perkančioji organizacija taip pat turėjo leisti ieškovei pasitelkti po struktūrinių pokyčių įsteigtą UAB „HSC Statyba“ ir iš naujo įvertinti tokio pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms. Atlikdama šį vertinimą perkančioji organizacija turėjo nustatyti, ar UAB „HSC Baltic“ ir UAB „Uliksas“ pradinis pasiūlymas dėl ieškovės atliktų struktūrinių pokyčių nėra keičiamas iš esmės ir ar tokiu keitimu nėra iškreipiama tiekėjų konkurencinė padėtis.

Byloje liko galioti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai, kuriais UAB „HSC Baltic“ ieškinys tenkintas visiškai ir VĮ Turto banko sprendimas atmesti UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą panaikintas.

Lietuvos Aukščiausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button