Teismai

Generalinio advokato G. Pitruzzella: Bendrojo Teismo sprendimas dėl Airijos išankstinių sprendimų dėl mokesčių (tax ruling) bendrovės Apple atžvilgiu turi būti panaikintas

„Išankstinis sprendimas dėl mokesčių“ suteikia įmonėms galimybę gauti išankstinį mokesčių administratoriaus sprendimą dėl mokesčių, kurie joms bus taikomi. 1991 m. ir 2007 m. Airija priėmė du išankstinius sprendimus dėl mokesčių, susijusius su dviem Apple grupės bendrovėmis (Apple Sales International – ASI ir Apple Operations Europe –AOE), įsteigtomis pagal Airijos teisę, tačiau mokesčių tikslais nesančiomis Airijos rezidentėmis.

Sprendimuose buvo patvirtintas metodas, pagal kurį bendrovės ASI ir AOE siūlė nustatyti Airijoje apmokestinamąjį pelną, gautą iš jų Airijos filialų veiklos. 2016 m. Europos Komisija nusprendė, kad išankstiniais sprendimais dėl mokesčių, į apmokestinamąsias pajamas neįtraukiant pelno, gauto naudojant ASI ir AOE turimas intelektinės nuosavybės
licencijas, šioms bendrovėms 1991–2014 m. buvo suteikta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka pagalba, iš kurios naudos gavo visa Apple grupė, ir įpareigojo Airiją ją susigrąžinti. 2020 m. Sąjungos Bendrasis Teismas, į kurį kreipėsi Airija ir ASI bei AOE, panaikino Komisijos sprendimą ir nusprendė, kad Komisija neįrodė naudos, kurią lėmė išankstinių sprendimų dėl mokesčių priėmimas. Komisija prašo Teisingumo Teismo panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą.

Savo išvadoje generalinis advokatas Giovanni Pitruzzella siūlo Teisingumo Teismo panaikinti sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą dėl esmės.

Generalinio advokato teigimu, Bendrasis Teismas padarė kelias teisės klaidas, kai nusprendė, kad Komisija pakankamai teisiškai neįrodė, jog ASI ir AOE turimos intelektinės nuosavybės licencijos ir su jomis susijęs pelnas, gautas pardavus Apple produktus už JAV ribų, turi būti mokesčių tikslais priskirti Airijos filialams. Generalinis advokatas taip pat mano, kad Bendrasis Teismas neteisingai įvertino tam tikrų metodologinių klaidų, kurios, remiantis Komisijos sprendimu, turėjo įtakos išankstiniams sprendimams dėl mokesčių, buvimą ir pasekmes. Taigi, generalinio advokato nuomone, Bendrasis Teismas turi atlikti naują vertinimą.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button