TeismaiUniversitetai

Pristatytas leidinys „Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija“

Rugsėjo 15 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tech Hub erdvėje buvo pristatytas bendras Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išleistas leidinys „Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija“ (angl. European Union Law and Lithuanian Administrative Justice).

Leidinio pristatyme-diskusijoje dalyvavo prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Skirgailė Žalimienė, prof. dr. Bartosz Wojciechowski, prof. dr. Tomas Davulis bei kiti leidinio bendraautoriai ir recenzentai, gausus svečių būrys iš įvairių valstybės institucijų, teismų, teisininkų bei akademinės bendruomenės atstovų. Renginį moderavo prof. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

“Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija” – tai recenzuotas straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įkūrimo 20-mečiui. Leidinio straipsniuose apžvelgiama ir vertinama Lietuvos administracinių teismų sistemos ir administracinės teisės raida, jos sankirtos ir sąveikos su Europos Sąjungos teise įžvalgos. Taip pat šiame straipsnių rinkinyje nagrinėjamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei valstybės valdžios institucijų santykių raidai aktualios temos, Europos Sąjungos bei Lietuvos administracinių teismų jurisprudencijos vystymosi kryptys, aptariama pagrindinių žmogaus teisių apsauga Lietuvos ir tarptautinių teismų praktikoje, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika konkrečiose administracinių teisinių santykių srityse, kuriose labiausiai jaučiamas Europos Sąjungos teisės poveikis.

Leidinį finansavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Teisėjų taryba. Leidinio „Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija“ versija lietuvių kalba nuo šiol yra laisvai prieinama skaitytojams. Knygą pdf formatu galima skaityti čia, o epub formatu galima rasti čia.

Back to top button