Teismai

LVAT pasisakė dėl Jungtinėje Karalystėje išduoto vairuotojo pažymėjimo keitimo be egzamino

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2023 m. birželio 7 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą atsakovui VĮ „Regitra“ dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą be vairuotojo egzamino, kai keičiamas ne Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas (bylos Nr. eA-316-1188/2023).

Byloje ginčas kilo dėl VĮ „Regitra“ atsisakymo išduoti (pakeisti) pareiškėjui vairuotojo pažymėjimą pagrįstumo ir teisėtumo. Buvo nustatyta, kad pareiškėjui 2011 m. liepos mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, kurio galiojimas pasibaigė 2016 m. rugsėjo mėn. Pareiškėjas iš Jungtinės Karalystės į Lietuvos Respubliką grįžo nuolat gyventi 2014 m. balandžio mėn. ir nuo šios datos jis deklaravo savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Asmuo į VĮ „Regitra“ dėl vairuotojo pažymėjimo pakeitimo kreipėsi 2021 m. rugsėjo mėn., t. y. tuomet, kai pareiškėjo turėtas vairuotojo pažymėjimas nebegaliojo ir Jungtinė Karalystė, išdavusi jam vairuotojo pažymėjimą, jau buvo išstojusi iš Europos Sąjungos. Tokiu atveju vairuotojo pažymėjimui išduoti taikoma procedūra, skirta ne Europos Sąjungos ar Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje (trečioji šalis) išduotų vairuotojų pažymėjimų keitimui.

Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse (Taisyklės) yra nustatyta, jog pasikeisti pasibaigusio galiojimo vairuotojo pažymėjimą galima tuomet, kai jo galiojimas pasibaigia gyvenant Lietuvoje arba jį pateikus per vienus metus nuo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Pareiškėjas teigė, kad jo konkrečiu atveju tikslinga vienerių metų terminą pradėti skaičiuoti nuo sužinojimo apie negaliojantį vairuotojo pažymėjimą dienos, t. y. 2021 m. balandžio 27 d.

Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo skundą.

LVAT, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ginčijamas atsakovo atsisakymas išduoti vairuotojo pažymėjimą atitinka Lietuvos teisės reikalavimus. Taisyklių 40 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai asmens, turinčio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, išduotą trečiosios šalies valstybėje, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą ir teisės aktų nustatyta tvarka turi būti laikomas vairavimo egzaminas.

Anot LVAT, Taisyklių 40 punkte yra nustatyta aiški tvarka, kaip turi būti keičiamas trečiojoje šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas be vairavimo egzamino. Pasibaigus jo galiojimo terminui savininkui nuolat gyvenant Lietuvoje vairuotojo pažymėjimas per vienus metus nuo pareiškėjo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos turi būti atiduotas VĮ „Regitra“. LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas į VĮ „Regitra“ kreipėsi praleidęs vienerių metų terminą nuo atvykimo nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką dienos ir padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo pakeisti Jungtinėje Karalystėje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button