Teismai

LAT: administracinio akto apskundimo terminas yra procesinis teisės kreiptis į teismą terminas, todėl ieškinio senaties instituto taisyklės nėra taikomos

Birželio 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo civilinę bylą (e3K-3-163-1075/2023), kurioje buvo sprendžiama dėl ieškovo teisės skųsti administracinius aktus bendrosios kompetencijos teismui tuo atveju, kai yra praleistas jų apskundimo terminas ir nenustatomas pagrindas šį terminą atnaujinti.

Nagrinėtoje byloje nustatyta, kad ieškovas pareiškė ieškinį dėl administracinių aktų – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos surašytų patikrinimo akto, savavališkos statybos aktų ir nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinimo. Savavališkos statybos aktais buvo užfiksuota tvoros ir karkasinio šiltnamio savavališka statyba. Ieškovas, siekdamas išvengti savavališkos statybos padarinių šalinimo, ginčijo šiuos administracinius aktus.

Pirmosios instancijos teismas civilinės bylos dalį dėl ieškovo reikalavimų panaikinti patikrinimo aktą ir savavališkos statybos aktus nutraukė, o reikalavimą panaikinti nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius atmetė. Teismas nurodė, kad patikrinimo aktas ir savavališkos statybos aktai nesukelia teisinių pasekmių, todėl negali būti ginčo dalyku teisme. Ieškinio reikalavimą panaikinti nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius teismas atmetė dėl to, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytą terminą šiam aktui skųsti.

Išnagrinėjęs bylą apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nutraukta bylos dalis dėl reikalavimų panaikinti savavališkos statybos aktus, ir šiuos ieškovo reikalavimus atmetė, o kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą. Teismas nustatė, kad savavališkos statybos aktai yra savarankiškas civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylos dalį dėl ieškovo reikalavimų panaikinti šiuos aktus. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė atmesti ieškovo reikalavimus panaikinti savavališkos statybos aktus, taip pat ir nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius, nes terminas administraciniams aktams ginčyti praleistas be svarbių priežasčių, todėl nėra pagrindo jį atnaujinti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovas yra praleidęs terminą administraciniams aktams ginčyti ir šis terminas praleistas be svarbių priežasčių, todėl neatnaujintinas, nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Dėl reikalavimų panaikinti savavališkos statybos aktus panaikino apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria bylos dalis dėl šių reikalavimų buvo nutraukta.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad administraciniams teismams nepriskirti ginčai dėl savavališkos statybos aktų ir privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, kai statyba yra pradėta ir (arba) baigta, o tokie ginčai priskirti bendrosios kompetencijos teismams. Tačiau ieškovo reikalavimams panaikinti nurodytus administracinius aktus taikomi ne ieškinio senaties, o administracinių bylų teisenos terminai.

Administracinio akto apskundimo terminas yra procesinis teisės kreiptis į teismą terminas, todėl ieškinio senaties instituto taisyklės nėra taikomos ir šio termino praleidimo teisinėms pasekmėms. Ieškovo administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme pagal CPK taisykles, kurios nekonkretizuoja teisinių pasekmių, kai nustatoma, kad yra praleistas administracinio akto apskundimo terminas ir nėra pagrindo šį terminą atnaujinti. Tuo tarpu Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato, kad tokiu atveju atsisakoma priimti skundą arba administracinė byla nutraukiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad tokios pasekmės taikytinos nepriklausomai nuo to, kokiame teisme – administraciniame ar bendrosios kompetencijos – reikalavimai yra pareikšti. Bendrosios kompetencijos teismas, bylos iškėlimo stadijoje nustatęs, kad ieškovas neturi teisės pareikšti ieškinį, nes administracinio akto apskundimo terminas yra pasibaigęs ir negali būti pagal įstatymą atnaujintas, turi atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu dėl to, kad yra pasibaigusi asmens procesinė subjektinė teisė ir tai daro negalimą teismo procesą dėl administracinio akto panaikinimo. Jeigu aplinkybės, kad administracinio akto apskundimo terminas praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, paaiškėja tik bylą išnagrinėjus iš esmės, byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu (byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button