Teismai

Įvyko konferencija „Europos Sąjungos ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas: patirtis ir perspektyvos“

Gegužės 26 d. įvyko Nacionalinės teismų administracijos organizuota tarptautinė konferencija „Europos Sąjungos ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas: patirtis ir perspektyvos“, subūrusi diskusijoms apie teisminį bendradarbiavimą ir teisės vieningumą Europoje.

Renginys savo įžvalgomis apie teisminį dialogą Europos Sąjungoje dalinosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) pirmininkas Koen Lenaerts, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas Savvas Papasavvas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė.

ESTT pirmininkas Koen Lenaerts savo kalboje pabrėžė prejudicinio sprendimo procedūros svarbą. „Juo užtikrinama, kad kiekvienas Sąjungos pilietis visose valstybėse narėse įgytų vienodas Sąjungos teisės nuostatas ir taip garantuojama visų lygybė prieš įstatymą.“ – sako  K. Lenaerts.

Koen Lenaerts paprastai paaiškino, kaip veikia ESTT: „Kai nacionaliniam teismui kyla abejonių, kaip jis turėtų aiškinti ES teisės aktą, jis turi teisę prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo gairių. Atsakymas turi galią ne tik konkrečioje nagrinėjamoje byloje, bet ir visais kitais atvejais, kai taikomas tas pats aktas.“

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė pateikė pavydžių, kokiais klausimais LAT teisėjai dažniausiai kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą išaiškinimo. Pagrindinės sritys, anot pirmininkės, yra viešieji pirkimai, vartotojų teisės ir tarptautinė privatinė teisė.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė savo pristatyme išskyrė sritis, dėl kurių išaiškinimo iki šiol kreipėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas: mokesčių, vartotojų teisių apsaugos, konkurencijos. Pirmininkė pabrėžė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat aktyviai kreipiasi dėl išaiškinimų, kas nėra dažnai sutinkama praktika Europos Sąjungoje.

Diskusijoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas Irmantas Jarukaitis pristatė Europos Sąjungos teisės taikymo sritis, o Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjai Rimvydas Norkus ir Virgilijus Valančius pateikė praktinių pavyzdžių, kaip dirba Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir kokias bylas nagrinėja Europos Sąjungos Bendrasis Teismas.

Praktinėje  diskusijoje konferencijos ekspertai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorato atstovė Inga Jablonskaitė-Martinaitienė ir Teisėjo I. Jarukaičio referentinės tarnybos atstovas Mantas Stanevičius pasidalino prašymo priimti prejudicinį sprendimą gerosiomis praktikomis.

Ne sykį konferencijoje buvo pabrėžiama prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros svarba. Konferencijos dalyviai sutartinai tvirtino, jog bendradarbiavimas, grindžiamas abipuse pagarba ir pasitikėjimu, yra vienintelis kelias siekiant apsaugoti Europos Sąjungos teisės vienovę ir lygybę prieš įstatymą.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button