TeismaiUniversitetai

LAT lankėsi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vadovai

Šiandien Lietuvos Aukščiausiajame Teisme lankėsi Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas ir prodekanė studijoms Vigita Vėbraitė. Vizito metu VU Teisės fakulteto atstovai pasveikino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkę Danguolę Bublienę pradėjus eiti Teismo pirmininko pareigas, taip pat aptarė tolesnes Aukščiausiojo Teismo ir VU Teisės fakulteto bendradarbiavimo gaires.

„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra puikus ir labai svarbus partneris įvairiose Teisės fakulteto veiklose, juo labiau kad naujų galimybių bendradarbiavimo plėtrai visada yra“, – po susitikimo sakė H. Šinkūnas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir VU Teisės fakulteto bendrystė tęsiasi jau daugelį metų. Organizuojamos bendros VU Teisės fakulteto ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo mokslinės ir praktinės konferencijos, vykdomi bendri teisės tyrimo projektai, kitos veiklos. VU Teisės fakulteto dėstytojai kartu su kitų aukštųjų mokyklų dėstytojais dalyvauja Teismo organizuojamame geriausio metų teisės magistro darbo projekte, prisidėdami prie vertinimo komisijos darbo. Ši nuolatinė institucijų partnerystė užtikrina abipusę naudą įgyvendinant savo tiesiogines funkcijas.

„Ir universitetui, ir mums labai svarbu ugdyti studentus, prisidėti prie teisės principų, visos teisės politikos plėtros. Kviečiame studentus atlikti praktikos ir susipažinti su teisinio darbo subtilybėmis, taip siekdami ugdyti potencialius teisės srities profesionalus. Tikime, jog ateityje jie prisijungs ir prie darbo teismuose, kurie teisinėje valstybėje yra svarbiausias asmens teisių garantas“, – kalbėjo D. Bublienė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir VU Teisės fakultetas bendradarbiauja pagal 2010 m. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą.

Back to top button