Teismai

Teismai pristatė veiklos rezultatus ir diskutavo apie darbuotojų psichologinę gerovę

Kovo 31 dieną, visuomenei Lietuvos teismų veiklos 2022 m. ataskaitą pristatęs Teisėjų tarybos sekretorius Ramūnas Gadliauskas daug dėmesio skyrė prieglobsčio byloms, sumažėjusio teisėjų korpuso ir teismų finansavimo problematikai.

Praėjusiais metais teismai išnagrinėjo daugiau nei 191 tūkst. bylų, kuriose ginamos pamatinės visuomenės ir teisingumo vertybės, sprendžiami komerciniai, civiliniai, šeimos nesutarimai ar ginčai tarp valstybės ir jos piliečių.

Metai buvo išskirtiniai dėl šalyje susiklosčiusios nelegalios migracijos krizės – teismuose kone šešis kartus išaugo bylų dėl prieglobsčio skaičius. Pasak Teisėjų tarybos sekretoriaus R. Gadliausko, tokių bylų drastiškas padidėjimas vertė imtis skubių priemonių. Pavyzdžiui, į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 3 mėnesiams buvo perkelti 5 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai, kurių veikla padėjo sutrumpinti administracinių bylų trukmę net iki 120 dienų.

Pernai Lietuvos teismų bendruomenė susidūrė su paaštrėjusiomis teisėjų ir teismo darbuotojų korpuso formavimo problemomis. Lyginant su pastaraisiais metais, 2022-ieji buvo užbaigti su rekordiškai mažu skaičiumi teisėjų – tik 705, virš 100 teisėjų padėjėjų ir kito personalo trūkumu teismuose.

Nepaisydami sudėtingos situacijos, teismų savivalda nuosekliai ieškojo būdų tolygiems darbo krūviams apylinkių teismuose užtikrinti. Praėjusių metų liepos mėnesį pakeista bylų dėl teismo mažesnį darbo krūvį turinčių apylinkių teismų darbo krūvio rodikliai 2022 m. išaugo, o didesnį krūvį turėjusių – sumažėjo.

„Itin daug dėmesio buvo skirta Lietuvos teismų sistemos ilgalaikės vystymosi vizijos kūrimui – buvo atlikta apklausa, diskutavome su bendruomene ir instituciniais partneriais. Praėjusių metų pabaigoje patvirtinta Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023–2033 metams. Tikimės, kad šis dokumentas padės sistemingai spręsti tobulintinas sistemos sritis ir taps gidu kiekvieno teismų bendruomenės nario darbe.“ – pristatymo metu sakė Teisėjų tarybos sekretorius R. Gadliauskas.

Pristatytoje ataskaitoje taip pat gausu informacijos apie teismų sistemos žmonių profesinį tobulėjimą, apie tai, kaip ir kiek buvo matomi teismų darbai viešojoje erdvėje, kokia buvo teismų teikiamų paslaugų kokybė, kiek dėmesio skirta asmens duomenų apsaugai, kaip buvo finansuojama teismų veikla ir administruojami teismų veiklos gerinimo projektai.

Taip pat renginyje buvo pristatyti ir 2022 metais atlikto teisėjų ir teismų darbuotojų psichologinio tyrimo rezultatai.

Viena iš tyrimo rengėjų, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė dr. Kristina Vanagaitė, pristatydama rezultatus pabrėžė, kad vyresni teisėjai ir teismo darbuotojai buvo labiau patenkinti daugeliu darbo aspektų, lyginant su jaunesniais (iki 30 m.) kolegomis. Labiausiai teismų bendruomenė buvo patenkinta savo darbine veikla, santykiais su kitais teismo darbuotojais, kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybėmis. Tyrimas atskleidė, kad teisėjai ir teismų darbuotojai mažiausiai patenkinti darbo užmokesčiu, darbo krūviu ir tuo, kaip jie yra pateikiami žiniasklaidoje.

Diskusijoje apie psichologinio tyrimo rezultatus savo įžvalgomis dalinosi Teisėjų tarybos sekretorius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė dr. Kristina Vanagaitė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos lektorė, personalo konsultacijų įmonės „Addelse“ vadovė Airida Zavadskė bei straipsnių ir knygų apie žmogiškųjų išteklių valdymą bendraautorė ir įmonės „Addelse“ ekspertė dr. Natalija Norvilė.

Teismų veiklos 2022 m. ataskaitos pristatymo renginio vaizdo įrašą galite peržiūrėti ČIA.

Teismų veiklos 2022 m. ataskaitą skaitykite ČIA.

Trumpąją ataskaitos versiją skaitykite ČIA.

Su Nacionalinės teismų administracijos ataskaita galite susipažinti ČIA

Lietuvos teismų informacija

Back to top button