Teismai

LVAT: konkurentų susitarimai dėl kainų nustatymo laikytini vienais sunkiausių ir žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija 2023 m. sausio 25 d. paskelbė sprendimą byloje, kurioje ginčas buvo kilęs dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (Taryba) teismui pateikto prašymo vairavimo mokymo paslaugas Vilniaus, Kauno ir Jurbarko miestuose teikusių mokyklų vadovams skirti Konkurencijos įstatyme nustatytas sankcijas – teisės eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu apribojimą ir piniginę baudą – pagrįstumo.

Pirmosios instancijos teismas Tarybos prašymą dėl sankcijų ir baudų atsakovams skyrimo tenkino iš dalies –apribojo vadovų teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu, o prašymų skirti minėtiems asmenims baudas netenkino.

Išnagrinėjęs administracinę bylą apeliacine tvarka, LVAT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju vadovų atžvilgiu nustatytos aplinkybės apie draudžiamą konkurenciją ribojantį susitarimą (suderinus veiksmus) dėl vairavimo paslaugų kainų nustatymo yra konstatuotos įsiteisėjusiais Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio sprendimais, todėl šiame ginče dėl Tarybos prašymo skirti ūkio subjektų vadovams sankcijas minėtos aplinkybės negali būti kvestionuojamos. Pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytais faktais ir jų teisiniu vertinimu, taip pat byloje pateiktais įrodymais, kad vadovai tiesiogiai prisidėjo prie vairavimo mokyklų sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo sudarymo dėl vairavimo mokymo kategorijų (A, B, C, CE, D) ir jų kombinacijų kainų nustatymo, LVAT teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti. Įvertinus pažeidimo mastą, trukmę ir kitas aplinkybes, vadovai atsako pagal Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

LVAT teisėjų kolegija nutartyje pabrėžė, kad teisės normose yra aiškiai įtvirtinta atsakovų pareiga būti atidiems ir rūpintis bendrovės veikla. LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, nustatė, kad atsakovai, sudarydami susitarimą dėl vairavimo mokymo paslaugų kainų nustatymo, pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Kita vertus, atsižvelgdama į atsakovų padaryto pažeidimo pobūdį ir pavojingumą, LVAT teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl papildomos sankcijos – baudos atsakovams neskyrimo.

Kaip pažymėta LVAT nutartyje, nagrinėjamu atveju buvo padarytas vienas iš pavojingiausių Konkurencijos įstatymo pažeidimų – ūkio subjektai sudarė draudžiamą konkurenciją ribojantį susitarimą Vilniaus ir Kauno miestuose dėl vairavimo mokymo paslaugų kainų nustatymo. Sudarydami susitarimą dėl kainų nustatymo atsakovai apribojo vieną iš esminių konkurenciją tarp ūkio subjektų turinčių užtikrinti ūkinės veiklos vykdymo elementų – konkurenciją kainomis. Susitarimo dalyviais buvo didelė dalis Vilniaus ir Kauno rinkose veikiančių ūkio subjektų, kiekviename susitarime dalyvavo vieni didžiausių šių rinkų dalyvių, be to, tiek Vilniuje, tiek ir Kaune buvo siekiama paveikti ir kitus ūkio subjektus (ne susitarimo dalyvius) didinti kainas. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, konkurentų susitarimai dėl kainų nustatymo laikytini vienais sunkiausių ir žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, vien šių susitarimų sudarymas daro žalą konkurencijos procesui ir savaime jį apriboja, todėl jų neigiamos pasekmės yra preziumuojamos.

LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytą teisinį reguliavimą, nacionalinių bei tarptautinių teismų praktiką, nustatytų reikšmingų aplinkybių visetą, inter alia susijusį su visų draudžiamame susitarime dalyvavusių ūkio subjektų vadovų teisei prieštaraujančių veikų padariniais, Tarybos apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl sankcijų atsakovams skyrimo – nutarė vadovams skirti ir sankcijas, draudžiančias eiti vadovaujamąsias pareigas, ir skirti pinigines baudas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button