Teismai

LVAT pasisakė byloje dėl nekilnojamojo turto pirkimo PVM atskaitos

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2022 m. lapkričio 30 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-958-968/2022, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti nekilnojamojo turto pirkimo pridėtinės vertės mokestį (PVM), išskirtą pareiškėjo kontrahento (skolininko) išrašytoje sąskaitoje faktūroje.

Remdamasi LVAT prašymu aptariamoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtame prejudiciniame sprendime pateiktais išaiškinimais, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad negalima manyti, jog apmokestinamasis asmuo, kuris, susidūręs su finansiniais sunkumais, iš pagal įstatymą suorganizuotų varžytynių parduoda vieną iš savo nekilnojamojo turto objektų tam, kad padengtų šias skolas, vėliau deklaruoja mokėtiną PVM, bet dėl minėtų sunkumų negali jo viso ar jo dalies sumokėti, vien dėl to yra kaltas dėl PVM sukčiavimo.

Tokiomis aplinkybėmis juo labiau negalima kaltinti tokio turto pirkėjo, kad įsigydamas šį turtą jis žinojo arba turėjo žinoti, jog dalyvauja sandoryje, susijusiame su PVM sukčiavimu. Net darant prielaidą, jog pareiškėjo prašoma pirkimo PVM, kurį jis sumokėjo perimdamas šį turtą, atskaita gali būti laikoma mokestiniu pranašumu, jis negali būti laikomas prieštaraujančiu PVM direktyvos tikslams.

Tai, kad kreditorius (pareiškėjas) po neįvykusių varžytynių perėmė nekilnojamąjį turtą, kurio atžvilgiu jis turėjo tokią garantiją, iš esmės gali būti motyvuota ne mokestinio pranašumo siekimu, bet ketinimu atgauti visą reikalavimą ar jo dalį iš skolininko, naudojantis prieinamomis teisinėmis priemonėmis, o pardavimas iš varžytynių yra ūkinė operacija, atliekama pagal įstatymų nuostatas, yra įprasta ekonominėje veikloje ir negali būti prilyginama visiškai fiktyviems ekonomiškai nepagrįstiems sandoriams.

Pirkėjo žinojimas apie pardavėjo finansinius sunkumus, jo galimą nemokumą arba iškeltą bankroto bylą, taip pat apie galimą tokių aplinkybių poveikį sandoriui taikomo PVM sumokėjimui į valstybės biudžetą, yra pardavimui iš varžytynių būdinga aplinkybė, kurios savaime nepakanka siekiant įrodyti, kad sandoriu buvo piktnaudžiauta.

LVAT padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nepagrįstai paneigė pareiškėjo teisę į pirkimo PVM atskaitą, todėl panaikino jos sprendimą ir šį klausimą grąžino spręsti iš naujo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button