Teismai

VAAT: SAM sprendimas atsisakyti mokėti kompensaciją dėl nuo COVID-19 mirusio gydytojo mirties yra neteisėtas

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) patenkino pareiškėjos V. (nuo COVID-19 ligos mirusio gydytojo sutuoktinės) skundą ir panaikino Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Komisijos 2021 m. birželio 3 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta išmokėti kompensaciją ir draudimo išmoką.

Teismas taip pat įpareigojo SAM iš naujo išnagrinėti pareiškėjos prašymą ir priimti naują sprendimą. Nagrinėjant šią administracinę bylą buvo nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktiniui, dirbusiam vienoje Šiaulių apskrities ligoninėje, 2020 m. gruodžio 15 d. diagnozuota COVID-19 liga, 2021 m. sausio 17 d. gydytojas mirė. Pagrindine jo mirties priežastimi pripažinta būtent COVID-19 liga.

Ligoninė nurodė, kad gydytojo užsikrėtimas COVID-19 liga yra susijęs su jo profesinių pareigų vykdymu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje: gydytojas dirbo Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, šiame skyriuje jau 2020 m. gruodžio 7 d. COVID-19 liga buvo nustatyta 7 darbuotojams ir 2 pacientams. Gydytojui COVID-19 infekcija patvirtinta 2020 m. gruodžio 14 d. Tą pačią dieną teigiamas COVID-19 testas nustatytas dar 4 Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientams, kuriems gydytojas teikė paslaugas, 10-čiai šio skyriaus darbuotojų ir 5-iems ligoninės darbuotojams. Nuo 2020 m. gruodžio 6 d. iki 2021 m. sausio 17 d. COVID-19 liga užsikrėtė 68 ligoninės darbuotojai ir 60 pacientų.

Pareiškėja į SAM dėl kompensacijos išmokėjimo kreipėsi 2021 m. kovo 3 d.

2021 m. balandžio 29 d. buvo pakeistas Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymu, kuriame iš esmės pakeisti požymiai, pagal kuriuos nustatoma, ar darbuotojo mirtis yra susijusi su mediko darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams. 

SAM Komisija ginčijamame sprendime konstatavo, kad gydytojas nors ir galėjo turėti kontaktų su sergančiais COVID-19 liga pacientais, tačiau nėra pagrįstų duomenų, kad šie kontaktai atitiko didelės rizikos užsikrėsti požymius ir tokie kontaktai buvo nustatyti.

Teismas konstatavo, kad SAM Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Tvarkos aprašo redakcija, kuri įsigaliojo tik nuo 2021 m. balandžio 30 d., kadangi pareiškėjos prašymas išmokėti kompensaciją buvo gautas dar 2021 m. kovo 3 d. Todėl Komisija priimdama sprendimą turėjo vadovautis tuo teisiniu reglamentavimu, kuris galiojo prašymo padavimo dieną.

Be to, teisėjų kolegijos įsitikinimu, Komisijos išvados (kurias Komisija grindžia vien abejonėmis ir prielaidomis) prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, kuriuose nurodyta informacija kaip tik patvirtina, kad gydytojas, vykdydamas profesinės veiklos funkcijas, turėjo tiesioginį kontaktą su COVID-19 liga sergančiais pacientais nežinodamas, kad jie serga COVID-19.

Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, sprendimas priimtas remiantis Tvarkos aprašo redakcija, kuri įsigaliojo tik nuo 2021 m. balandžio 30 d., remiantis griežtesnėmis sąlygomis, nei nustato Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatos. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija

Back to top button