Teismai

Visuotiniame teisėjų susirinkime: skaudūs finansų klausimai, Teisėjų tarybos nario rinkimai ir diskusijos dėl teismų ateities

Į šiandien vykstantį Visuotinį teisėjų susirinkimą susibūrė 410 iš 716 teisėjų ir garbūs svečiai iš svarbiausių Lietuvos institucijų. Susirinkime priimta Rezoliucija dėl situacijos Lietuvos Respublikos teismuose, pristatytos svarbiausios teismų savivaldos ataskaitos, išrinktas naujas Teisėjų tarybos narys, laukia diskusijos apie teismų reputaciją ir dešimtmečio veiklos viziją.

Svarbiausiu susirinkimo aspektu tapo Teisėjų tarybos pirmininkės Sigitos Rudėnaitės pristatyta rezoliucija, kuria teisėjai nori atkreipti dėmesį į itin prastą teismų finansinę situaciją (nepakankami ištekliai teismų bendruomenės atlyginimams, pašto išlaidoms ir kt.). Rezoliucijoje Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė paraginti „susitelkti ir artimiausiu metu bendromis pastangomis išspręsti nepakankamo ir neadekvataus teismų sistemos finansavimo klausimą, kad būtų užtikrintas tinkamas teismų funkcijų vykdymas ir deramas einamoms pareigoms teisėjų ir teismuose dirbančių asmenų darbo užmokestis; pasirašyti nacionalinį valdžių susitarimą, skirtą Lietuvos teisingumo sistemos finansavimo ir vystymosi problemoms spręsti; teismų darbo organizavimą, valstybės biudžeto formavimą reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtinti europinius standartus atitinkantį teismų sistemos finansavimo modelį“ (visą rezoliucijos tekstą rasite žemiau).

Siekiant visų teismų tinkamo atstovavimo Teisėjų taryboje Visuotiniame teisėjų susirinkime įvyko Lietuvos apeliacinio teismo atstovo rinkimai: Teisėjų tarybos nariu vienbalsiu teismo kolegų palaikymu tapo Ernestas Rimšelis.

Susirinkime dalyvavo Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, Andrius Kabišaitis, Seimo pirmininko pavaduotojas Julius Sabatauskas, Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis ir kiti garbūs svečiai.

Visuotinis teisėjų susirinkimas – aukščiausia teismų savivaldos institucija. Visuotiniame teisėjų susirinkime dalyvauja visi Lietuvos teisėjai. Eilinis Visuotinis teisėjų susirinkimas paprastai šaukiamas kovo pirmąjį penktadienį ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

Daugiau informacijos apie Visuotinį teisėjų susirinkimą, šiandienos renginio programa, medžiaga ir kita informacija – ČIA.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button