StudentaiUniversitetai

Studentų tyrimai taip pat reikšmingas indėlis į VU Teisės fakulteto mokslo sritį

Prof. J.Paužaitės-Kulvinskienės pasiūlytai mokslinių tyrimų temai „Kvazi-apkaltos“ procedūra Lietuvos vietos savivaldoje“ patvirtintas LMT finansavimas. Ekspertai aukštai įvertino (56/60 balai) pagrįstą temos aktualumą ir naujumą bei TF V kurso studento Roko Urbanavičiaus pasirengimą.

Džiugu, jog  po ilgos pertraukos atsinaujinusios TF Viešosios teisės specializacijos studentai galės įprasto semestro metu dar ir „pasimatuoti mokslininko darbą“ ir taip prisidėti prie fakulteto mokslinės veiklos. Tyrime bus nagrinėjamas klausimas, kokie yra kvazi-apkaltos vietos savivaldoje teisiniai ypatumai, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) jurisprudencija, kai prašoma pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys arba meras galimai sulaužė duotą priesaiką.

Bus siekiama atsakyti, ar Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme vykstantys procesai dėl išvadų pateikimo bei priesaikos sulaužymo turi panašumų ir/ar ryškių skirtumų? Taip pat tyrime detaliai turėtų būtų išnagrinėti visi ligšioliniai kreipimaisi ir pradėtos bylos LVAT‘e, įvertinta, ar šios kategorijos bylose yra įgyvendinamas viešasis interesas, ar sprendžiami ir kiti, pvz. politiniai naratyvai. Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) pranešime apie merų ir vietos atstovų atšaukimą pažymi, jog atšaukimas (ang. recall) iš esmės yra balsavimas, kuris tiesiogiai suteikia rinkėjams galią nušalinti išrinktą politiką. Europoje galima rasti keletą modelių, kuomet leidžiama atšaukti iš pareigų vietos politikus, nors tai gana retas vietos savivaldoje naudojamas atsakomybės įgyvendinimo teisinis instrumentas.

Nuo 2015 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei atitinkamai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys naują teisės institutą – savivaldybės tarybos nario arba mero pašalinimą prieš laiką iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo arba netinkamo įgaliojimų vykdymo. Tačiau kvazi-apkaltos tema teisinis diskursas tik pradedamas plėtoti, žr. 2022 m. balandžio 29 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (HSMS) konferencijoje „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“.

Daugiau žr. kvietimo „Studentų tyrimai semestro metu“ finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai čia. 

VU Teisės fakulteto informacija

Back to top button