StudentaiUniversitetai

VU TF studentai dalyvavo LR Prezidentūroje organizuotoje konferencijoje konstitucinės teisės klausimais

Spalio 25 d. Lietuvoje yra minima Konstitucijos diena. Ta proga VU Teisės fakulteto (VU TF) 15 studentų ir doktorantų kartu su fakulteto dėstytojais dalyvavo LR Prezidentūroje surengtoje diskusijoje „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir žmogaus teisės“.

„Mūsų Konstitucija įtvirtina aukščiausius tarptautinius žmogaus teisių standartus. Nei Konstitucijoje, nei kitame teisės akte nėra išsamaus ir baigtinio žmogaus teisių ir laisvių sąrašo. Tai mums – ir kasdieninis iššūkis, ir galimybė plėtoti žmogaus teisių sampratą ir turinį, kad jie atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius“, – sakė Jo Ekscelencija LR Prezidentas Gitanas Nausėda.

Diskusiją pradėjo Konstitucinio Teismo pirmininkės dr. Danutės Jočienės pranešimas apie iš Konstitucijos kylančius imperatyvus, apie tai, kaip vystosi žmogaus teisių doktrina Konstitucinio Teismo  jurisprudencijoje bei kokios bylos, susijusios su žmogaus teisių klausimais, yra šiuo metu nagrinėjamos Teisme. Po to pranešimą skaitė Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, VU Teisės fakulteto dėstytojas dr. Augustinas  Normantas. Jis kalbėjo apie ombudsmenų vaidmenį užtikrinant žmogaus teises, pasakojo, kaip įvairios institucijos, pavyzdžiui, globos įstaigos, kai kuriais atvejais yra nepajėgios tinkamai garantuoti žmogaus teisių.

Po šių pranešimų Prezidentas kvietė studentus užduoti klausimus ir laisvai diskutuoti aktualiomis temomis. Pirmas studentų klausimas buvo apie 16 metų sulaukusių žmonių teisę balsuoti Seimo rinkimuose, toliau sekė klausimai apie teisinį švietimą, kaltinamojo teisę teismo posėdžio metu sedėti kartu su advokatu. Vis dėlto daugiausiai buvo diskutuojama apie pabėgėlių krizę mūsų valstybėje, t.y. studentai kėlė klausimą, kaip reikėtų užtikrinti interesų balansą tarp neteisėto valstybės sienos kirtimo ir prieglobsčio suteikimo.

VU Teisės fakulteto informacija

Back to top button