Teismai

LVAT pristato naują praktikos biuletenį Nr. 40

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naują administracinės praktikos biuletenį Nr. 40, kuriame apibendrinta 2020 metų liepos-gruodžio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų sprendimų apžvalgos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje galėsite susipažinti su LVAT praktika norminių administracinių aktų teisėtumo bylose, taip pat bylose dėl ginčų, kylančių viešojo administravimo srityje. Informacinėje dalyje bus galima rasti specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalgą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių teismų sprendimų apžvalgas.

LVAT elektroninis periodinis leidinys skaitytojams prieinamas greitai ir patogiai, nes biuletenis nuo 2020-ųjų leidžiamas ir platinamas interneto erdvėje nemokamai. LVAT administracinių teismų praktikos biuletenis rengiamas vykdant administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą funkciją formuoti vienodą administracinių teismų praktiką.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenį Nr. 40 galima skaityti čia. Biuletenio versiją mobiliesiems įrenginiams rasite čia.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button