Teismai

EŽTT: nors bylos sudėtingumas gali pateisinti ilgesnę nei vidutinė proceso trukmę, jis negali pateisinti ilgų valdžios institucijų neveiklumo laikotarpių

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT arba Teismas) 2021 m. liepos 13 d. paskelbtame sprendime byloje Gančo prieš Lietuvą (peticijos Nr. 42168/19) nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies (teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką) pažeidimą.

emiantis bylos duomenimis, baudžiamasis procesas truko 6 metus ir 5 mėnesius, t. y. ikiteisminis tyrimas vyko 4 metus ir 1 mėnesį, o teismo procesas – beveik 2 metus ir keturis mėnesius. 2010-12-20 pareiškėjui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo. 2014-06-18 pranešimas apie įtarimą buvo patikslintas, kaltinant pareiškėją tuo, kad jis, būdamas nusikalstamos organizuotos grupės vykdytoju, kartu su kitais organizuotos grupės nariais apgaule juridinio asmens naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – į valstybės biudžetą mokėtino pridėtinės vertės mokesčio – sumokėjimo. 2015-01-22 surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui. 2016-02-29 nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas pareiškėją išteisino. Apeliacinės instancijos teismas 2016-11-09 nuosprendžiu N. Gančo pripažino kaltu ir skyrė 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 1 metams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-05-16 nutartimi konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir dėl padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ir paliko galioti pirmosios instancijos išteisinamąjį nuosprendį.

Nacionaliniai teismai, išnagrinėję civilinę bylą pagal pareiškėjo ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl teisės į įmanomai trumpiausią bylos išnagrinėjimą pažeidimo, pareiškėjo ieškinį atmetė. Teismai konstatavo, kad tiek tyrimo institucijose, tiek teisme byla buvo išnagrinėta per optimalų laiką, kiek tai leido bylos sudėtingumas, esant septyniems įtariamiesiems dėl penkių nusikalstamų veikų bendrininkaujant, t. y. ikiteisminis tyrimas nebuvo vilkinamas, o procesas užsitęsė dėl sudėtingo bylos dalyko.

EŽTT pripažino, kad baudžiamoji byla buvo sudėtinga, nes ji buvo susijusi su įtarimais dėl finansinių nusikaltimų, byloje buvo keli įtariamieji. Tačiau Teismas pažymėjo, kad nors bylos sudėtingumas gali pateisinti ilgesnę nei vidutinė proceso trukmę, jis negali pateisinti ilgų valdžios institucijų neveiklumo laikotarpių.

Spręsdamas dėl ikiteisminio tyrimo trukmės, EŽTT atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo civilinį ieškinį nagrinėję nacionaliniai teismai pripažino, kad ikiteisminis tyrimas nebuvo „itin intensyvus“, tačiau, teismų nuomone, jo metu nebuvo visiško neveikimo laikotarpių. Visgi EŽTT nesutiko su šia išvada. EŽTT pažymėjo, kad nuo 2010 m. gruodžio mėnesio, kai pareiškėjui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą, iki 2011 m. kovo mėnesio ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas aktyviai, tačiau nuo 2011 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio jis buvo praktiškai sustabdytas, nes tyrimą atlikusios institucijos laukė Valstybinės mokesčių inspekcijos išvados. Teismas konstatavo, kad šioje byloje nebuvo pateiktas pakankamas pagrindimas dėl ilgai trukusio Valstybinės mokesčių inspekcijos tyrimo. Be to, tai nebuvo vienintelis delsimas ikiteisminio tyrimo metu. Teismas pastebėjo, kad 2013 m. valdžios institucijos aktyviai veikė tik keturias dienas, o 2014 m. buvo keli mėnesiai, kai nebuvo imtasi jokių tyrimo veiksmų.

Spręsdamas dėl ikiteisminio tyrimo trukmės, EŽTT atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo civilinį ieškinį nagrinėję nacionaliniai teismai pripažino, kad ikiteisminis tyrimas nebuvo „itin intensyvus“, tačiau, teismų nuomone, jo metu nebuvo visiško neveikimo laikotarpių. Visgi EŽTT nesutiko su šia išvada. EŽTT pažymėjo, kad nuo 2010 m. gruodžio mėnesio, kai pareiškėjui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą, iki 2011 m. kovo mėnesio ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas aktyviai, tačiau nuo 2011 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio jis buvo praktiškai sustabdytas, nes tyrimą atlikusios institucijos laukė Valstybinės mokesčių inspekcijos išvados. Teismas konstatavo, kad šioje byloje nebuvo pateiktas pakankamas pagrindimas dėl ilgai trukusio Valstybinės mokesčių inspekcijos tyrimo. Be to, tai nebuvo vienintelis delsimas ikiteisminio tyrimo metu. Teismas pastebėjo, kad 2013 m. valdžios institucijos aktyviai veikė tik keturias dienas, o 2014 m. buvo keli mėnesiai, kai nebuvo imtasi jokių tyrimo veiksmų.

Teismas, atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, konstatavo, kad šioje byloje baudžiamojo proceso trukmė pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje numatyto „įmanomai trumpiausio laiko“ reikalavimą. EŽTT priteisė pareiškėjui 4 000 eurų neturtinei žalai ir 2 836 eurus patirtoms išlaidoms atlyginti.

Teismo sprendimas byloje Gančo prieš Lietuvą (anglų kalba)

Vyriausybės atstovo prie EŽTT informacija

Back to top button