Teismai

Lietuvos teismai – vieni moderniausių Europoje

Šiandien pristatytoje Europos Sąjungos (ES) teisingumo rezultatų suvestinėje (angl. The 2021 EU Justice Scoreboard, Suvestinė) Lietuva minima tarp 6 geriausiai informacijos apie teismų sistemą prieinamumą internetu plačiajai visuomenei užtikrinusių ES valstybių ir lyderiauja pagal skaitmeninių technologijų naudojimo teismo procese rodiklius.

Lietuvos teismai taip pat įvertinti didžiausiais galimais balais už elektroninių priemonių naudojimą vidinės komunikacijos (tarp teismų ir su kitomis teisinėmis institucijomis) reikmėms, o visų instancijų teismų priimtų sprendimų pasiekiamumas elektroninėje erdvėje – vienas iš 4 geriausių Europoje greta Estijos, Vengrijos ir Slovakijos. Suvestinėje Lietuvai tenka ir 5 vieta (po Estijos, Latvijos, Vengrijos ir Slovakijos) tarp šalių, kuriose priimti geriausi civilinių ir administracinių bylų inicijavimo ir kontroliavimo skaitmeninėje erdvėje sprendimai.

Remiantis Suvestinės duomenimis, galima daryti išvadą, kad Lietuvos teisinė sistema veikia ne tik moderniai, bet ir efektyviai: Lietuvai skirta 2 vieta pagal alternatyvių priemonių ginčams (civiliniams, darbo, vartotojų ir administraciniams) spręsti skatinimą ir plėtojimą, valstybė pakilo iš 6 į 1 vietą pagal administracinių bylų išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme rodiklį, o pagal gaunamų ir išnagrinėjamų bylų santykį – iš 11 vietos į 3. Deja, nepaisant puikių pasiekimų, Lietuva ir toliau lieka priešpaskutėje vietoje pagal teismų sistemai skiriamą finansavimą.

Suvestinėje matomi duomenys taip pat atskleidžia, kad daugeliu atvejų Lietuvos pozicija nesikeičia: valstybė visos ES kontekste gauna itin daug civilinių ir komercinių ginčų (2019 m. Lietuvai teko 4 vieta, 2018 m. – 3) ir administracinių bylų (pastaruosius kelis metus užėmė 6 vietą) ir išlieka viena iš lyderių pagal bylų nagrinėjimo spartą – 2019 m. buvo 4-toje vietoje pagal bendrą bylų nagrinėjimo greitį ir yra antra civilinių ir komercinių ginčų nagrinėjimo greitį (atvejais, kai bylos pirmosios instancijos teisme išnagrinėjamos per mažiau nei 100 dienų).

ES teisingumo rezultatų suvestinė yra kasmetinė lyginamosios informacijos priemonė, kurios tikslas – padėti ES ir jos valstybėms narėms pagerinti savo nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą. To siekiama Suvestinėje teikiant objektyvius, patikimus ir palyginamus duomenis apie daugybę rodiklių, svarbių vertinant teisingumo sistemų efektyvumą, kokybę ir nepriklausomumą visose valstybėse narėse.

Šių metų dokumente be kasmetinių duomenų atnaujinimo ir Europos valstybių teisingumo skaitmeninimo rezultatų skelbiami ir duomenys apie nacionalinių aukščiausiųjų teismų teisėjų nepriklausomumą, prokuratūros tarnybų autonomiją ir advokatų bei advokatų nepriklausomybę.

Europos Komisija pabrėžia, kad teismų nepriklausomumas vis dar labai aktuali tema ir ne vienoje valstybėje narėje įvairios institucijos stengiasi kištis į teisėjų skyrimo procedūras.

Suvestinę anglų kalba rasite ČIA.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button