Institucijos

ES Taryba priėmė pirmą priemonių rinkinį, siekiant padėti bendrovėms gauti finansavimą

ES Taryba priėmė tikslinius Finansinių priemonių rinkų direktyvos II (FPRD II) ir Reglamento dėl prospekto pakeitimus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos bendrovių rekapitalizavimui finansų rinkose po COVID-19 krizės. Šios priemonės kartu su ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos pakeitimais įeina į Kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinį, dėl kurio Taryba ir Europos Parlamentas susitarė praėjusių metų pabaigoje. Šio rinkinio tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kapitalo rinkoms rimti ekonomikos atsigavimą po pandemijos.

FPRD II pakeitimai

FPRD II taisyklės buvo iš dalies pakeistos siekiant tikslingai supaprastinti informacijos teikimo reikalavimus, kartu užtikrinant investuotojų apsaugą. Priėmus pakeitimus, reikalaujama teikti, pavyzdžiui, mažiau informacijos apie išlaidas ir mokesčius – profesionaliesiems investuotojams ir tinkamoms sandorio šalims privalomos teikti informacijos. Bus laipsniškai atsisakyta informacijos apie investicijas teikimo popieriuje, nebent neprofesionalieji klientai pageidautų toliau ją gauti.

Naujomis taisyklėmis bankams ir finansų įmonėms bus sudarytos sąlygos mažųjų ir vidutinės kapitalizacijos emitentų tyrimų atveju sujungti tyrimų ir vykdymo išlaidas. Tai padės atlikti daugiau tokių emitentų ir jų galimybių gauti finansavimą tyrimų.

Be to, siekiant paremti eurais išreikštų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų formavimąsi bei augimą, buvo pakoreguoti ir biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms taikomi pozicijų apribojimo reikalavimai.

ES atsigavimo prospektas

Reglamentas dėl prospekto iš dalies pakeistas daugiausia tam, kad būtų nustatytas naujas ES atsigavimo prospektas. Prospektas sutrumpintas, kad bendrovėms būtų lengviau pritraukti kapitalo ir patenkinti savo finansavimo poreikius, kartu užtikrinant, kad investuotojai gautų tinkamą informaciją.

Atsigavimo prospektu bus galima naudotis didinant kapitalą iki 150 % neįvykdytų skolinių kapitalo įsipareigojimų sumos per 12 mėnesių laikotarpį. Nauja tvarka bus taikoma iki 2022 m. pabaigos.

Priimti teisės aktų tekstai turėtų būti paskelbti Oficialiajame leidinyje iki vasario mėn. pabaigos.

FPRD II pakeitimai įsigalios kitą dieną po jų paskelbimo ir valstybės narės turės juos perkelti į nacionalinę teisę per devynis mėnesius nuo tos datos. Šios priemonės bus taikytinos praėjus 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo. Reglamento dėl prospekto pakeitimai įsigalios dvidešimtą dieną po jų paskelbimo datos.

FPRD II pakeitimai

Reglamento dėl prospekto pakeitimai

Kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinys. Taryba patvirtino tikslinius ES kapitalo rinkų taisyklių pakeitimus (pranešimas spaudai, 2020 m. gruodžio 16 d.)

Back to top button