InstitucijosNotariatas

LVAT byloje dėl Konkurencijos tarybos nustatyto konkurenciją ribojančio susitarimo tarp Lietuvos notarų rūmų bei jų prezidiumo narių nusprendė kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) byloje dėl Konkurencijos tarybos nustatyto konkurenciją ribojančio susitarimo tarp Lietuvos notarų rūmų bei jų prezidiumo narių nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

LVAT atnaujino administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į ESTT prašydamas pateikti išaiškinimą keliais klausimais, tarp kurių – ar notarai yra įmonės (ūkio subjektai) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnio prasme.

Konkurencijos taryba laikosi nuomonės, kad notarai yra ūkio subjektai ir gali konkuruoti kainomis, tačiau Lietuvos notarų rūmai ir jų valdymo organui priklausantys aštuoni notarai priėmė nutarimus, kuriais nustatė notarų atlyginimo dydžius bei jų apskaičiavimo tvarką. Kadangi tokiais nutarimais buvo apribota notarų galimybė pasirinkti mažesnius atlyginimo dydžius ir vartotojams pasiūlyti palankesnius įkainius, Konkurencijos taryba 2018 m. balandį pripažino, kad Lietuvos notarų rūmai ir aštuoni prezidiumo nariai sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą ir pažeidė Konkurencijos įstatymą bei SESV.

Konkurencijos tarybos informacija

Back to top button