AdvokatūraProkuratūraTeismai

Tarpinstituciniame teismų, prokuratūros ir advokatūros atstovų susitikime aptarti aktualūs nuotolinių posėdžių organizavimo klausimai

Sausio 21 d., nuotoliniu būdu vyko tarpinstitucinis teismų, prokuratūros ir advokatūros atstovų susitikimas, kuriame buvo aptarti nuotolinių teismo posėdžių organizavimo baudžiamajame procese galimybės ir jų organizavimo principai, vaizdo transliavimo programų naudojimas šiame procese.

Susitikime dalyvavo Teisėjų tarybos pirmininkė, laikinoji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Sigita Rudėnaitė, Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis, Lietuvos apeliacinio ir apygardų teismų pirmininkai, Generalinės prokuratūros ir Lietuvos advokatūros atstovai.

Susitikime Lietuvos teismų atstovai pažymėjo, kad nesant teisinio reguliavimo, leidžiančio ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu atlikti visus procesinius veiksmus nuotoliniame posėdyje, tačiau siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo tęstinumą karantino laikotarpiu, reikalingas teismų, ikiteisminio tyrimo ir advokatų bendruomenės susitarimas. Nuotoliniai  posėdžiai gali būti organizuojami, jei teismas spręs, jog tokia posėdžių forma nepakenks teisingumo vykdymui ir tik esant visų proceso šalių sutikimui. Vykusiame susitikime taip pat  išreikšta nuomonė, jog ne visi procesiniai veiksmai, net ir priėmus minėtus BPK pakeitimus, galės būti atliekami nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų programą, kaip pavyzdžiui, liudytojo apklausa.

Generalinės prokuratūros atstovai susitikime siūlė aptarti galimybes organizuoti daugiau nuotolinių posėdžių, formuoti bendrą praktiką tokių posėdžių bei įrangą. Lietuvos advokatų tarybos atstovai susitikime pažymėjo, kad nuotoliniai posėdžiai baudžiamajame procese, kol tai nėra reglamentuota Baudžiamojo proceso kodekse, gali būti organizuoti tik proceso šalims sutikus ir tik laikinai, tol kol yra tokia sudėtinga situacija dėl Covid-19. Pasak, Lietuvos advokatūros atstovų, yra labai svarbu išlaikyti teisėtumo, viešumo principus procese ir derinti juos su žmogaus sveikata.

Bendrame tarpinstituciniame teismų, prokuratūros ir Lietuvos advokatūros susitikime buvo susitarta, kad nuotoliniai posėdžiai galimi išimtiniais atvejais, t.y. karantino metu, kai visos proceso šalys sutinka ir kai tokia forma netrukdo teisingumo vykdymui bei bendrą iniciatyvą, kad būtų kreiptąsi į  Lietuvos Respublikos Seimą dėl siūlymo paspartinti Baudžiamojo proceso kodekso normų pakeitimus dėl jų reglamentavimo.

 

Lietuvos teismų informacija 

Back to top button