Teismai

Bendradarbiauti su užsienio šalimis sprendžiant baudžiamąsias bylas bus lengviau

Dvi dienas vykusiuose virtualiuose seminaruose Lietuvos teisėjai ir teismų sistemos darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su tarptautinės darbo grupės parengtos Bendrosios kompetencijos teismų praktikos ataskaitos (žr. ČIA) rezultatais, kuriuos pristatė Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja baudžiamosioms byloms Laima Šeputienė.

Ataskaita paruošta ir jos rezultatai pristatyti siekiant paskatinti teisminių institucijų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir padėti efektyviai pritaikyti Europos Sąjungos tarpusavio pripažinimo instrumentus, susijusius su skirtų bausmių (išskyrus finansines bausmes, turto konfiskavimą), probacijos priemonių  perdavimu vykdyti kitai ES valstybei narei.

„Europos Sąjungoje padidėjus laisvo asmenų judėjimo per ES šalių narių sienas galimybėms, padidėjo ir ES valstybių piliečių įvykdytų nusikaltimų skaičius skirtingose bendrijos šalyse, ėmė didėti tarptautinių bylų kiekiai“ – teigė pranešėja. „Teko pastebėti, kad sprendžiant tokias bylas, neretai atsisakoma vykdyti kitoje šalyje dėl mūsų piliečių priimtus sprendimus, neišnaudojamos visos bendradarbiavimo mechanizmų galimybės, apsunkinamas Lietuvos piliečių grįžimas į savo šalį, apsunkinama jų socialinė reabilitacija,“ – pastebėjimais dalijosi L. Šeputienė.

Pranešėja pabrėžė, kad du ES Tarybos parengti Pamatiniai sprendimai turi paskatinti nuteistųjų asmenų socialinę reabilitaciją ir ES šalių narių bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje, o ši ataskaita yra vertingas teisėjų darbo įrankis, nurodantis Lietuvos teisėjų veiksmų sekas sprendžiant tarptautinius klausimus ir padedantis suvokti, taikyti gerąsias tarptautines praktikas ir naudotis bendradarbiavimo mechanizmais.

„Kiekvienos šalies sprendimai turi būti gerbiami, o tarptautinės konsultacijos yra labai svarbi teisingumo vykdymo priemonė, todėl atsiversti ir susipažinti su ataskaita, pačiais Pamatiniais sprendimais tiesiog būtina kiekvienam, savo darbe susiduriančiam su tarptautine baudžiamąja teise,“ – susipažinti su vertingu turiniu ragino teisėja.

Apibendrinimas buvo parengtas įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas (daugiau apie projektą – ČIA). Nacionalinės teismų administracijos kartu su Latvijos teismų administracija ir Kroatijos teisingumo ministerija (šių įstaigų atstovai ir sudarė ataskaitos rengimo darbo grupę) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir prisidėti prie veiksmingo ir nuoseklaus Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonių taikymo baudžiamosiose bylose. Įgyvendinant projekto veiklas plėtojama vieninga teismų praktika vykdant užsienio teisminių institucijų nustatytas bausmes ir siekiama prisidėti prie bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose stiprinimo. Projektas grindžiamas dviem Pamatiniais sprendimais:

  • 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (žr. ČIA);
  • 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (žr. ČIA).

Lietuvos teismų informacija

Back to top button