Teismai

Teisėjų taryba reiškia paramą Lenkijos teismų nepriklausomumui

Lietuvos Respublikos teismų sistema, būdama bendros Europos Sąjungos teisingumo erdvės dalimi, negali likti nuošalyje, kai kėsinamasi į Lenkijos Respublikos teismų sistemos nepriklausomumą. Tokio nepriklausomumo trūkumas jau paveikė Lenkijos bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismų tarpusavio pasitikėjimą. Europos Parlamentas 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliucija pasiūlė Europos Tarybai priimti sprendimą, nustatantį aiškią rimtų teisinės valstybės principo pažeidimų riziką Lenkijos Respublikoje, ir imtis atitinkamų priemonių kovojant su tokiais pažeidimais.

Lietuvos teisėjų bendruomenė, pripažindama demokratijos, teisės viršenybės, žmogaus teisių apsaugos vertybes, reiškia susirūpinimą Lenkijos politinės valdžios vykdomais teisminės valdžios nepriklausomumo pažeidimais, keliančiais grėsmę pamatiniams teisinės valstybės principams. Reiškiame paramą Lenkijos teisėjams, teisininkų bendruomenei ir visai pilietinei visuomenei, nepritariančiai politinės valdžios šalyje vykdomai teismų reformai, kuria pažeidžiami teismų nepriklausomumo ir teisinės valstybės principai.

Lietuvos Vyriausybės vadovo pasisakymus apie Lietuvos paramą Lenkijos valdžios vykdomai teismų reformai vertiname kaip nulemtus įtempto rinkiminio laikotarpio ir atsiribojame nuo bet kokių šią reformą palaikančių teiginių. Pragmatinis siekis išlaikyti glaudžius valstybių bendradarbiavimo santykius negali tapti priežastimi neigti pamatines demokratijos vertybes. Tikimės, kad bendrų europinių vertybių puoselėjimu grindžiama strateginė Lietuvos užsienio ir vidaus politika išliks tvirta ir nuosekli.

 

Teisėjų tarybos informacija 

Back to top button