Teismai

ESTT: sąmoningai pažeisdamas taikomus teisinius reikalavimus gamintojas turi tikėtis, kad žala atsiras ir ieškinys bus pareiškiamas ten, kur transporto priemonę įsigijo asmuo, kuris galėjo pagrįstai manyti, jog transporto priemonė atitinka reikalavimus

Austrijos vartotojų informavimo asociacija (VKI) pareiškė ieškinį Landesgericht Klagenfurt (Klagenfurto apygardos teismas, Austrija), prašydama priteisti iš Volkswagen jos naudai 3 611 806 EUR sumą su palūkanomis ir išlaidomis ir pripažinti šią bendrovę atsakinga už bet kokią žalą, kuri dar nėra įvertinta ir (arba) dar bus patirta ateityje.

Grįsdama savo prašymą VKI rėmėsi deliktine ir kvazideliktine Volkswagen atsakomybe ir nurodė, kad 574 vartotojai, kurie jai perleido savo teisę pareikšti ieškinį pagrindinėje byloje, Austrijoje įsigijo naujų ar naudotų transporto priemonių, kuriose įrengtas variklis EA 189, prieš 2015 m. rugsėjo 18 d. viešai atskleidžiant Volkswagen manipuliacijas, susijusias su šių transporto priemonių išmetamų dujų kiekiu. Volkswagen prašė atmesti VKI ieškinį ir ginčijo Austrijos teismo tarptautinę jurisdikciją pagal Reglamento Nr. 1215/2012 7 straipsnio 2 punktą. Teismui kilo abejonių dėl to, ar šiuo atveju vien nagrinėjamų transporto priemonių  įsigijimo iš Austrijoje įsisteigusių automobilių perpardavėjų ir šių transporto priemonių  pristatymo Austrijoje savaime pakanka, siekiant pagrįsti Austrijos teismų jurisdikciją.

ES Teisinguno Teismas (ESTT) liepos 9 d. išaiškino, kad 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 2 punktas turi būti aiškinamas taip: kai valstybėje narėje į transporto priemones jų gamintojas prieš tai, kai jos įsigyjamos iš trečiojo asmens kitoje valstybėje narėje, neteisėtai įdiegia programinę įrangą, manipuliuojančią atitinkamų transporto priemonių išmetamųjų dujų kiekio duomenimis, žalos atsiradimo vieta yra pastarojoje valstybėje narėje.

ESTT pabrėžė, kad ne kartą jau yra nusprendęs Teismas savo jurisprudencijoje, kad sąvoka „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“ reiškia ir vietą, kur žala atsirado, ir vietą, kur atsirado šią žalą lėmusi aplinkybė, todėl ieškinys atsakovui ieškovo nuožiūra gali būti pareikštas vienos iš šių dviejų vietų teisme. Iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad VKI nurodytą žalą sudaro atitinkamų transporto priemonių vertės sumažėjimas, kurį sudaro kainos, kurią pirkėjas sumokėjo už tokią transporto priemonę, ir jos realios vertės, atsižvelgiant į tai, kad joje buvo įdiegta programinė įranga, manipuliuojanti išmetamųjų dujų kiekio duomenimis, skirtumas, tačiau faktinių aplinkybių vertinimą dar turės atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Todėl, nors įdiegus šią programinę įrangą šiose transporto priemonėse atsirado defektų, darytina išvada, kad nurodyta žala atsirado tik tada, kai minėtos transporto priemonės buvo įsigytos už didesnę kainą nei jų reali vertė.

Šiuo atveju labiau kalbama ne apie vien turtinę žalą, bet apie žalą, atsiradusią dėl kiekvienos atitinkamos transporto priemonės vertės praradimo, nes, atskleidus faktą apie programinę įrangą, manipuliuojančią išmetamųjų dujų kiekio duomenimis, už sumą, kuri buvo sumokėta įsigyjant tokią transporto priemonę, buvo gauta transporto priemonė su defektu, taigi turinti mažesnę vertę.

ESTT pabrėžė, kad iš tiesų sąmoningai pažeisdamas jam taikomus teisinius reikalavimus toks gamintojas turi tikėtis, kad žala atsiras toje vietoje, kur atitinkamą transporto priemonę įsigijo asmuo, kuris galėjo pagrįstai manyti, jog ši transporto priemonė atitinka šiuos reikalavimus, ir kuris vėliau konstatuoja, kad jo įsigyta transporto priemonė turi defektą ir yra mažesnės vertės. Šis aiškinimas taip pat atitinka artumo ir gero teisingumo vykdymo tikslus, nurodytus Reglamento Nr. 1215/2012 16 konstatuojamojoje dalyje, nes nustatant patirtos žalos dydį nacionaliniam teismui gali tekti įvertinti valstybės narės, kurios teritorijoje buvo įsigyta minėta transporto priemonė, rinkos sąlygas. Todėl tos valstybės narės teismai, tikėtina, gali lengviausiai susipažinti su tokiam įvertinimui atlikti būtinais įrodymais.

 

 

Back to top button