Universitetai

Išleistas leidinys “Patentų teisių gynimas Europoje”

Tiek tarptautiniu mastu (Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS sutartis)), tiek ES intelektinės nuosavybės teisių direktyva numato tam tikras teisių gynimo priemones ir būdus, kurias gali taikyti valstybių teismai intelektinės nuosavybės teisių ginčų bylose. Tačiau teisių gynimo reguliavimas valstybėse nėra vienodas. Europos patentų organizacijos (EPO) inicijuotas leidinys „Patentų teisių gynimas Europoje“ pristato visapusišką Europos patentų konvencijos valstybių dalyvių valstybių (tarp jų ir Lietuvos) esminius patentų teisių gynimo praktikos ir proceso aspektus. Knygos dalį, skirtą Lietuvai, parengė VU TF profesorius Vytautas Mizaras.
Su visu leidiniu kviečiame susipažinti čia. 

Back to top button