TeismaiUniversitetai

Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studija

Siekiant gerinti teismų procesinių sprendimų rengimo įgūdžius, kad teismų priimti sprendimai, jų motyvai, argumentavimas būtų aiškesni, skaidresni, suprantamesni proceso dalyviams ir suinteresuotiems asmenims, kilo poreikis įvertinti rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymą rengiant teismo procesinius sprendimus, jų efektyvumą bei numatyti rekomendacijas ir priemones standartų ir (ar) jų taikymo tobulinimui.

Tuo tikslu Nacionalinė teismų administracija bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu parengė Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studiją, kurioje atlikta metodologinė analizė, apibendrinanti sisteminius ir bendrus klausimus, būdingus rengiant bet kurios teisminės instancijos ar bet kurios rūšies bylos sprendimą, taip pat joje išskirtos specifinės priemonės bei problemos, būdingos tik tam tikros rūšies bylų kategorijai. Studijoje išanalizuota užsienio šalių (Suomijos, Olandijos ir Vengrijos) geroji praktika įgyvendinant teismų procesinių sprendimų kokybės priemones bei pasiūlyta pavyzdinė koncepcija dėl teismų procesinių sprendimų kokybės standartų stebėsenos, vertinimo kriterijų ir jų taikymo procedūrų. Taip pat pateiktos rekomendacijos dėl teismo procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo ir jų tobulinimo.

Studija parengta įgyvendinant „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ projektą, finansuotą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis.

Studiją skaityti galite čia.

Back to top button