Universitetai

Europos Vietos savivaldos chartijos ekspertų grupės posėdis: nuo rinkimų Turkijoje iki santykių su Venecijos komisija

Visų pirma, galima priminti, jog Europos Vietos savivaldos chartija (angl. European Charter of Local Self-Government), kaip Europos Tarybos tarptautinė sutartis, buvo pasirašyta 1985 metais Strasbūre, (palyginimui, Europos žmogus teisių konvencija buvo pasirašyta 1950 metais, o Europos tautinių mažumų rėminė konvencija įsigaliojo 1998 m.). Šiuo metu prie šios tarptautinės sutarties, kurios tikslas skatinti vietos demokratiją, yra prisjungusios visos 47 Europos Tarybos valstybės narės. Lietuva Europos Vietos savivaldos chartiją ratifikavo 1999 metais. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnį, ratifikuotos tarptautinės sutartys yra Lietuvos teisinės sistemos dalis. Nors galima sakyti, kad pagrindinės Chartijos nuostatos yra perkeltos į Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą, tačiau esant konkurencijai tarp šio įstatymo ir Chartijos, Lietuvos teismai turi taikyti Chartijos nuostatas.

Kaip ir dėl visų Europos Tarybos daugiašalių tarptautinių sutarčių – dėl Vietos savivaldos chartijos tinkamo įgyvendinimo egzistuoja tam tikra monitoringo sistema, kurios vykdymo viena iš institucinių priemonių yra šios Chartijos Nepriklausomų ekspertų grupė (angl. – Group of independent experts), susidedanti iš kiekvienos ET valstybės narės pagrindinio eksperto (ir kelių pavaduotojų). Jiems padeda sekretoriatas, kurį skiria Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų Kongresas (angl. Congress of Local and Regional Authorities), susidedantis iš visų 648 narių, atstovaujančių daugiau kaip 200 000 Europos Tarybai priklausančių valstybių regionus ir savivaldybes. Ekspertai paprastai renkami iš aukštųjų mokyklų dėstytojų arba nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vietos savivaldos srityje, atstovų. Juos iš kelių kandidatų skiria Vietos savivaldos Kongreso generalinis sekretorius. Nepriklausomų ekspertų grupei padeda Europos Tarybos sekretoriatas. Nepriklausomų ekspertų grupė, padedama vietos ekspertų, rengia raportus apie tai, kaip ET valstybėse narėse įgyvendinama Chartija ir teikia rekomendacijas. Be to, valstybių kvietimu ekspertai vykdo vietos savivaldos organų rinkimų monitoringą. Visiems šiems reikalams aptarti bei koordinuoti ateities darbus Nepriklausomų ekspertų grupė vienąkart per metus susirinka į metinį kelių dienų susitikimą, kuris paprastai vyksta Strasbūre, Europos Tarybos pagrindinėje būstinėje, vadinamuosiuose Europos rūmuose (pranc. Palais de l‘Europe).

VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentas Vaidotas A. Vaičaitis Vietos savivaldos chartijos nepriklausomu ekspertu buvo paskirtas pernai – 2018 metais.  Šį kartą susitikimas vyko rugsėjo 19-20 dienomis ir jo metu buvo svarstyta daugiau kaip dešimt įvairių klausimų. Vienas iš svarbiausių klausimų buvo Nepriklausimų ekspertų grupės vadovo Angelo M. Moreno kartu su keliais ekspertais parengto Europos Vietos savivaldos chartijos memorandumo komentaro (angl. Contemporary commentary on the explanatory memorandum of the European Charter of local-government) pristatymas ir diskusijos. Po įvairių pasiūlymų buvo nuspręsta šį dokumentą patvirtinti Kongreso Monitoringo komitetui tam, kad jis įgautų tam tikrą oficialumą ir galėtų būti taikomas nacionalinių teismų, kaip vienas iš Chartijos nuostatų aiškinimo šaltinių.

Kitas svarbus klausimas buvo vietos savivaldos rinkimų ET valstybėse narėse monitoringo, vykusio 2018-2019 metais, aptarimas. Primintina, kad į Lietuvoje 2019 m. kovo mėnesį vykusiuose savivaldos rinkimus  Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios institucijų Kongresas stebėtojų nesiuntė, tačiau daugiausiai buvo diskutuojama apie Stambulo mero rinkimus, ypač daug diskusijų sulaukė Turkijos Prezidento Erdogano galima įtaka Turkijos Centrinės rinkimų komisijos sprendimui panaikinti kovo mėnesio rinkimų rezultatus ir birželį organizuoti naujus rinkimus. Kaip žinias, abiem kartais Stambulo meru išrinktas opozicijos atstovas E. Imamoglu.  Įdomu buvo išgirsti apie Turkijoje egzistuojančią stiprią demokratinių rinkimų tradiciją, ką aiškiai parodė 80% rinkėjų dalyvavimas šiuose rinkimuose.

Kitas įdomus diskusijų klausimas buvo apie tai, kad kai kuriose ET valstybėse narėse yra tam tikrų regionų ar teritorijų, kuriose Europos Vietos savivaldos chartija nėra įgyvendinama. Tai apima ne tik okupuotas ar aneksuotas ET valstybių narių teritorijas tokias, kaip Šiaurės Kipras, Kalnų Karabachas, Padnestrė, Šiaurės Osetija, Krymas, Donbasas ir Luhanskas, bet ir Šiaurės Airija, Grenlandija ar Kosovas. Nors Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios institucijų Kongresas šiais metais išreiškė norą vykdyti vietos demokratijos monitoringą šiose teritorijose, tačiau didelė dalis Nepriklausomų ekspertų grupės narių išsakė gana skeptišką nuomonę apie tokią galimybę, vien jau dėl to, kad (kalbant apie okupuotas teritorijas) neaišku, kas galėtų pakviesti ekspertus vykdyti monitoringą šiose teritorijose.

Taip pat įdomi diskusija buvo dėl Nepriklausomų ekspertų grupės santykių su Venecijos komisija bei Kongreso sprendimą vykdyti tyrimą dėl didelių municipalitetų savivaldybių ir kaimiškų vietovių savivaldybių kompetencijų skirtumų bei problematikos pristatymu dėl savivaldybių tarybos nario realių galių mažėjimo tendencijos, palyginus su mero ir kitais vietos vykdomosios vadžios atstovais (Lietuvos atveju – su administracijos direktoriaus įgaliojimais). Renginys baigėsi informacija apie tai, kad kitas Grupės susitikimas Strasbūre vyks 2020 m. rugsėjo 17-18 dienomis.

Tekstą parengė VU TF docentas Vaidotas A. Vaičaitis

Back to top button