Monografija

Teisės viršenybės link

Kolektyvinė monografija prof. Antanui Marcijonui (80)

Liber Amicorum. Vilniaus universiteto profesoriaus Antano Marcijono 80 metų sukakčiai paminėti skirtoje monografijoje rasite įdomių ir vertingų mokslinių įžvalgų viešosios, civilinės ir baudžiamosios teisės srityse!

Kviečiame susipažinti atviroje prieigoje!

Back to top button