Institucijos

Svarbiausi teisės aktų pakeitimai nuo rugsėjo 1-osios

Nuo šių metų rugsėjo pirmosios įsigalioja nemažai svarbių teisės aktų pakeitimų. Pateikiame svarbiausius iš jų:

  • Įsigalioja Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Konstitucinio Teismo įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų pakeitimai, kurie sudaro galimybes pateikti individualų konstitucinį skundą. Asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitikimą Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.
  • Įsigalioja Vartotojų teisių apsaugos, reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pakeitimai. Jais, pavyzdžiui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikti nauji įgaliojimai – kontroliniai (slapto pirkėjo) pirkimai bei prieigos prie interneto svetainių blokavimas.
  • Pradedami taikyti ir baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, daugiausiai susiję su nepilnamečio individualiu vertinimu. Nepilnamečio įtariamojo ar kaltinamojo individualus vertinimas yra informacijos apie nepilnamečio įtariamojo ar kaltinamojo asmenybę, jo aplinką ir poreikius apsaugos, švietimo ir socialinės integracijos srityse apibendrinimas, kurį atlieka valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija ar laisvės atėmimo įstaiga, kurioje nepilnametis laikomas. Į nepilnamečio individualaus vertinimo duomenis atsižvelgiama parenkant nepilnamečiui kardomąsias ir kitas procesines prievartos priemones, priimant sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ar bylos perdavimo teismui, organizuojant proceso veiksmus su nepilnamečiu įtariamuoju ar nepilnamečiu kaltinamuoju, priimant sprendimus dėl bausmės, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonių skyrimo nepilnamečiui.
  • Taip pat įsigalioja svarbūs užsieniečių teisinės padėties, ir užimtumo, civilinės būklės aktų registravimo įstatymų pakeitimai.
Back to top button