Teismai

EŽTT: Lietuva nepažeidė Konvencijos, nustatydama ribojimus gimdyti namie

Šiandie Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Kosaitė-Čypienė ir kt. v. Lietuvą dėl nustatytų ribojimų gimdyti namie. Pareiškėjos skundėsi, kad valstybės kišimasis į gimdymus namie pažeidžią jų teisę į privatų gyvenimą (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijos 8 straipsnį).

EŽTT teisėjų kolegija nusprendė, kad Lietuva nepažeidė Konvencijos ir, kad Lietuva neprivalėjo leisti iš anksto suplanuotų gimdymų namuose.

Teismas pabrėžė, kad valstybė gali turėti politiką skatinti gimdyti ligoninėse ir taip siekti užtikrinti motinų ir vaikų sveikatą ir saugumą per gimdymą ir po jo. Lietuva nuolat peržiūri įstatymus, kad jie atitiktų medicinos ir mokslo raidą, tuo pačiu visiškai užtikrinant moterų teises šioje srityje. Šiais metais jau jau įtvirtintos galimybės gimdyti namie. Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje niekada nebuvo visiško draudimo gimdyti namie ir pačios gimdančios moterys nebuvo patrauktos atsakomybėn už savo veiksmus. Baudžiamosios bylos buvo iškeltos tik  akušerėms, kurios padėjo gimdančioms moterims.

Byloje vienas teisėjas yra pateikęs atskirąją nuomonę.

 

 

 

 

 

Back to top button