Teismai

ESTT: tam, jog asmuo atitiktų reikalavimus gauti šeimos išmokas kompetentingoje valstybėje narėje už vaikus, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, nereikia, kad asmuo dirbtų pagal darbo sutartį toje valstybėje narėje

ES Teisingumas Teismas (ESTT) šiandien priėmė prejudicinį sprendimą dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. E. Bogatu yra Rumunijos pilietis, nuo 2003 metų gyvenantis Airijoje. Jis yra dviejų Rumunijoje gyvenančių vaikų tėvas. Jisu Airijoje dirbo pagal darbo sutartį nuo 2003 m. gegužės 26 d. iki 2009 m. vasario 13 d., kai prarado darbą. Nuo tada jis paeiliui gavo įmokinę bedarbio pašalpą  ir, galiausiai, ligos išmoką. 2009 m. sausio 27 d. jis paprašė skirti jam taip pat šeimos išmokas. Ministras informavo jį apie savo sprendimą patenkinti šį prašymą, išskyrus tą dalį, kuri susijusi su laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d. Ministras taip pat nurodė, kad jo neigiamas atsakymas dėl minėto laikotarpio grindžiamas tuo, kad tuo metu E. Bogatu neatitiko nė vienos sąlygos, būtinos siekiant įgyti teisę gauti šeimos išmokas už Rumunijoje gyvenančius vaikus, nes nedirbo pagal darbo sutartį Airijoje, taip pat negavo įmokinių išmokų.

ESTT išaiškino, kad reglamentas (EB) Nr. 883/2004 turi būti aiškinamas taip, kad tam, jog asmuo atitiktų reikalavimus gauti šeimos išmokas kompetentingoje valstybėje narėje, nereikia, kad šis asmuo dirbtų pagal darbo sutartį toje valstybėje narėje arba kad ta valstybė narė dėl tokio darbo mokėtų jam išmoką pinigais.

Reglamento Nr. 883/2004 67 straipsnis nustato, kad asmuo turi teisę gauti šeimos išmokas pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus taip pat už savo šeimos narius, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, tartum jie gyventų pirmojoje valstybėje narėje. Nors ir daroma nuoroda į „asmeniui“ suteiktas teises, joje nereikalaujama, kad tokiam asmeniui būtų suteiktas specialus statusas, konkrečiai, kad tai būtų pagal darbo sutartį dirbantis asmuo. Vis dėlto, šioje formuluotėje nenurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmuo, siekiantis gauti šeimos išmokas, o šiuo atveju remiamasi kompetentingos valstybės narės teisės aktais.

Back to top button