Teismai

LAT: kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam tikrų reikalavimų vykdymo galimybę, ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes tai gali lemti tiekėjų apsisprendimą dalyvauti konkurse

Civilinėje byloje (Nr. e3K-3-360-248/2018) uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“ (ieškovė) prašė teismo panaikinti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (atsakovė, perkančioji organizacija) paskelbtą sprendimą dėl viešojo pirkimo „Reagentai ir pagalbinės priemonės LDC“ (Konkursas), kuriuo buvo siekiama įsigyti reagentus ir teisę naudotis analizatoriumi, rezultatų. Ieškovė nurodė, kad Konkurso laimėtoju pripažinto kito ūkio subjekto pasiūlyta įranga neatitinka visų Techninės specifikacijos reikalavimų. Jos teigimu, laimėtojo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose atskirai iškeltus reikalavimus reagentams, bet neatitinka reikalavimų analizatoriui tiek, kiek juose aprašyti tyrimai privalo būti atliekami diagnostiniais tikslais (šiuos tyrimus analizatorius gali atlikti tik mokslo tyrimo tikslu).

Kasacinis teismas konstatavo, kad šioje byloje pagrindinis nesutarimas yra dėl to, kad abi šalys Konkurso sąlygas aiškina nevienodai, įskaitant dėl pačių Techninės specifikacijos nuostatų nenuoseklumo. Šalims kilo klausimas dėl to, ar vertindama tiekėjų pasiūlymus perkančioji organizacija privalėjo atsižvelgti tik į reikalavimus reagentams, kuriuose nurodyti perkami tyrimai, ar kartu ir į reikalavimus analizatoriui, kuriuose apibrėžta, kokius kraujo parametrus jis privalo matuoti.

Teisėjų kolegija nurodė, kad reikalavimuose analizatoriui ir reikalavimuose reagentams vartojamos iš esmės to paties turinio (prasmės) sąvokos, o galimi jų skirtumai yra visiškai nesvarbūs jų atskirčiai pagrįsti, nes tiesiog priklauso nuo tikslo ir konteksto, kuriame šios sąvokos vartojamos. Iš Konkurso sąlygų matyti, jog sąvoka „tyrimai“ yra platesnė už sąvoką „matuojami kraujo parametrai“ – į atitinkamą kraujo tyrimą gali įeiti ne vienas, o keli kraujo parametrai. Nors byloje nustatyta, kad vienas iš tyrimų (retikulocitų tyrimas Retic) yra siauresnis už atitinkamus kraujo parametrus (retikulocitų frakcijas), tačiau, kasacinio teismo vertinimu, tokios Konkurso sąlygos negalėjo būti aiškinamos taip, kad tiekėjų pasiūlymai galėjo (turėjo) būti vertinami išimtinai pagal reikalavimuose reagentams nurodytų tyrimų sąrašą.

Net ir tais atvejais, kai „perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam tikrų reikalavimų vykdymo galimybę (alternatyvą), ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes, viena vertus, jie buvo išviešinti ir tai galėjo lemti kai kurių tiekėjų apsisprendimą dalyvauti procedūrose, antra vertus, pasiūlymų vertinimo etape, t. y. dar nevykdant viešojo pirkimo sutarties, paprastai nežinoma, ar iš tiesų tam tikra galimybė nebus įgyvendinta; tam tikrų prekių tiekimo, darbų atlikimo ir (ar) paslaugų teikimo poreikio galimybė, nurodyta pirkimo dokumentuose, reiškia, kad perkančioji organizacija, vykdydama sudarytą sutartį, turės teisę pareikalauti atitinkamų veiksmų iš tiekėjo, o tokiu atveju tiekėjas privalės šiuos veiksmus atlikti“, – nurodoma nutartyje.

Teisėjų kolegija, be kita ko, Konkurso sąlygas kvalifikavo kaip iš dalies perteklines, ribojančias tiekėjų konkurenciją, nes jos yra nesuderintos tarpusavyje. Techninės specifikacijos nuostatos iš esmės suponavo neteisėtą situaciją, kai reikalauta patiekti įrangą (analizatorių), atitinkančią tam tikrus parametrus, kuriais visais nebus galima pasinaudoti, nes iš reikalavimų reagentams aišku, kad bus atliekami tyrimai, kuriems nebus naudojama dalis analizatoriaus turimų parametrų (su šia įranga įsigyjamoms ir naudojamoms priemonėms (reagentams) keliami mažesnės apimties reikalavimai). Dėl to kasacinis teismas padarė išvadą, kad atsakovė nustatė arba pernelyg aukštus reikalavimus analizatoriui, arba pernelyg žemus – reagentams.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas atsakovės sprendimas dėl Konkurso rezultatų yra neteisėtas dviem aspektais: tiek dėl laimėtojo pasiūlymo vertinimo nepagrįstumo, tiek dėl neracionalaus Konkurso sąlygų nustatymo. Atsižvelgdama į nustatyto pažeidimo rimtumą, viešojo pirkimo ir perkančiosios organizacijos specifiškumą, poreikį užtikrinti nepertraukiamą jos veiklą, siekiant tinkamai įgyvendinti funkcijas, susijusias su asmens sveikatos priežiūra, aplinkybę, kad geriausiai ieškovės teisėtus interesus užtikrintų kuo greitesnis pakartotinis (naujas) varžymasis dėl ginčo objekto (sutarties), galiausiai į tai, kad ginčo Konkursas tarptautinės vertės, todėl pirkimo procedūroms organizuoti reikia daugiau laiko nei supaprastintų pirkimų atveju, teisėjų kolegija nutarė, kad nagrinėjamu atveju tinkamiausiu atsakovės neteisėtų veiksmų įvertinimu pripažįstamas viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimas.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button