Monografija

Monografija „ĮMONIŲ TEISINIŲ FORMŲ KONVERGENCIJA IR DIVERGENCIJA”

Idėja parengti skaitytojams pristatomą mokslo studiją kilo Vilniaus universiteto Privatinės teisės katedros mokslininkams, besidomintiems įmonių teise ir apskritai verslo teisinio reglamentavimo problematika. Studijoje atlikta lyginamoji kai kurių įmonių teisinių formų reglamentavimo užsienio valstybėse (Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Švedija ir Vokietija) analizė, siekiant palyginti jį su esama padėtimi Lietuvoje ir atsakyti į klausimą, ar tų įmonių veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje tobulintinas, ir jeigu taip – kokiomis kryptimis. Iš daugelio šiandien Lietuvoje žinomų įmonių teisinių formų buvo pasirinktos dažniausiai aptinkamos formos – individuali įmonė, akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė, ūkinė bendrija ir mažoji bendrija.

Studijoje atliktas ne tik palyginamas Lietuvos ir pasirinktų užsienio valstybių teisinis reglamentavimas,  esamos situacijos įvertinimas Lietuvoje, bet ir pateikiami konstruktyvūs jo tobulinimo pasiūlymai bei rekomendacijos įstatymų leidėjui. Lyginamasis metodas pasirinktas todėl, kad globali tapo ne tik ekonomika, bet ir teisė. Todėl teisinių idėjų, taisyklių ar net ištisinių teisės institutų „skolinimasis“ tampa įprastu dalyku. Ši knyga taip pat gali būti naudinga teisininkams praktikams ir naudojama kaip mokomoji teisės ir ekonomikos studijų priemonė.

Mokslo studijos autoriai: L. Mikalonienė, V. Mikelėnas, P. Miliauskas, V. Mitkevičius, A. Tikniūtė.

Mokslinis tyrimas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.

2018 m. Vilniaus universitete monografija buvo įvertinta kaip geriausias Universiteto tiriamasis darbas socialinių ir humanitarinių mokslų srityje.

Kviečiame skaityti laisvoje prieigoje!

Back to top button