Institucijos

Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo kryptys

Šiandien Vyriausybė pritarė Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, kurias parengė Vidaus reikalų ministerija. Siekiant iš esmės optimizuoti visą viešojo sektoriaus įstaigų tinklą, bus peržiūrimos įvairių įstaigų funkcijos, jų valdymui nustatyti aiškūs reikalavimai.
2016 metais Lietuvos viešajame sektoriuje veikė 4 102 viešojo sektoriaus organizacijos, vertinant EBPO ir Europos Sąjungos šalis, ši proporcija Lietuvoje išlieka per didelė.
Įgyvendinant gaires, didelis dėmesys bus skiriamas efektyviam viešojo sektoriaus įstaigų valdymui, administracinės struktūros gerinimui. Bus vertinama biudžetinių įstaigų teritorinių padalinių steigimo būtinybė, jų veiklos rezultatai, siekiama skaidraus ir efektyvaus valstybės atstovavimo viešųjų įstaigų valdyme.
Visų pirma bus sprendžiamas klausimas dėl naujų viešojo sektoriaus įstaigų steigimo, jų veiklos įvertinimo. Taip pat ketinama konkrečiau apibrėžti viešojo sektoriaus įstaigų funkcijas, jų priskyrimą atitinkamoms valdymo sritims, įdiegti kokybės vadybos sistemas.
Antroji kryptis – biudžetinių įstaigų veiklos tobulinimas, įvertinant šių įstaigų formas, minimalų dydį, savininko teisių įgyvendinimą, teritorinių padalinių steigimą ir kitus klausimus.
Kita tobulinimo sritis – viešosios įstaigos, bus siekiama išgryninti tokių įstaigų formas, aiškiau reglamentuoti valstybės dalyvavimą jose, turto perdavimo, viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo klausimus. Taip pat didelį dėmesį numatoma skirti valstybės įmonių veiklos efektyvumui, viešojo sektoriaus įstaigų kompetencijos gryninimui.

Back to top button