Teismai

Civilinių bylų skirstymo pasikeitimai apylinkių ir apygardų teismuose

Nuo liepos 1 dienos tam tikros kategorijos civilinės bylos bus skirstomos bendrai visiems apylinkės ar apygardos teismų teisėjams. Šiuos bylų skirstymo pakeitimus numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnių (622,3) pakeitimai.

Apylinkių teismuose tokiu būdu perskirstomos bus šių kategorijų bylos:

  • Dėl teismo įsakymo išdavimo;
  • Ieškiniai dėl pinigų sumų, neviršijančių 5 tūkst. Eur, priteisimo;
  • Bylos, nagrinėjamos dokumentinio proceso tvarka.

Taigi, nuo liepos 1 d., asmeniui pateikus teismingam apylinkės teismui dokumentus ir bylą užregistravus teisme, ji gali būti skiriama nagrinėti kito teismo/teismo rūmų teisėjams, nekeičiant bylos teismingumo.

Apie paskirtą bylą nagrinėjantį teisėją proceso dalyviai bus informuojami Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt ar raštu.

Jeigu teismas nuspręs bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas, prioritetas bus teikiamas dalyvavimui teismo procese nuotoliniu būdu panaudojant informacinių ir elektroninių ryšių technologijas. Esant poreikiui, asmenys turės galimybę naudotis teismo, kuriam byla teisminga, informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) to apylinkės teismo arba tų apylinkės teismo rūmų patalpose. Jei posėdis negali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, numatomas teisėjo vykimas į arčiau asmens gyvenamosios vietos ar buveinės esančius apylinkės teismo rūmus ar kitą bylos nagrinėjimo vietą.

Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojos Egidijos Tamošiūnienės teigimu, civilinių bylų skirstymo pokyčiais siekiama subalansuoti teisėjų darbo krūvius ir užtikrinti, kad bylos skirtinguose teismuose bus nagrinėjamos per įmanomai trumpiausią terminą.

Pasikeitimai įgyvendinami ir apygardų teismuose. Bylos pagal apeliacinius ir atskiruosius skundus civilinėse bylose bus skirstomos tarp visų apygardos teismų teisėjų, atsižvelgiant į teisėjų darbo krūvį. Pirmosios instancijos teismui persiuntus bylą teismingam apygardos teismui ir ją užregistravus, byla automatizuotu būdu paskiriama sistemos parinktam bet kurio apygardos teismo teisėjui. Apie priskirtą bylai nagrinėti teisėją, proceso dalyviai bus informuojami Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt ar raštu. Teismui nusprendus bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pagal CPK 623 straipsnio nuostatas, prioritetas teikiamas dalyvavimui teismo procese nuotoliniu būdu panaudojant informacinių ir elektroninių ryšių technologijas. Esant poreikiui, asmenys turės galimybę naudotis teismo, kuriam byla teisminga, informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) to apygardos teismo patalpose. Jei posėdis negalės būti organizuojamas nuotoliniu būdu, numatomas teisėjo vykimas į arčiau asmens gyvenamosios vietos ar buveinės esantį apygardos teismą.

Daugiau informacijos:

Lietuvos teismų informacija

Back to top button