Teismai

LAT: registruotas prekių ženklas laikomas turinčiu bent minimalų skiriamąjį požymį, jei nepareiškiamas priešieškinis dėl jo registracijos pripažinimo negaliojančia

Gegužės 24 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiama dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo nuo klaidinamai panašaus žymens naudojimo kito asmens komercinėje veikloje. Ieškovas šioje byloje – plačiai žinomos laiko ir darbų planavimo technikos, pavadintos „Pomodoro“, kūrėjas ir prekių ženklo „POMODORO“ savininkas. Atsakovė siūlo vartotojams įsidiegti laiko planavimo įrankį (programėlę) pavadinimu „PomoDoneApp“. Ieškovas prašė teismo uždrausti atsakovei komercinėje veikloje naudoti į ieškovo prekių ženklą klaidinamai panašius domeną „pomodoneapp.com“ ir žymenis „PomoDone“, „PomoDoneApp“, taip pat uždrausti atsakovei naudoti prekių ženklą „POMODORO“ be ieškovo sutikimo.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, nusprendęs, kad žymuo „POMODORO“ neturi skiriamojo požymio prekėms, kurioms jis yra įregistruotas, be to, žymenys „PomoDone“, „PomoDoneApp“ nėra panašūs į ieškovo prekių ženklą ir dėl to nėra galimybės suklaidinti visuomenę. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė priešingai – kad ieškovo registruotą ES prekių ženklą sudarantis žymuo „POMODORO“ turi skiriamąjį požymį, kuris nėra silpnas prekių, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, atžvilgiu, ir kad, atsakovei savo komercinėje veikloje naudojant žymenis „PomoDone“, „PomoDoneApp“, egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė.

Teisėjų kolegija, vertindama atsakovės kasacinio skundo argumentus, kad ieškovo prekių ženklas apskritai neturi skiriamojo požymio, atkreipė dėmesį į tai, kad skiriamojo požymio turėjimas yra viena esminių tiek ES, tiek nacionalinio prekių ženklo registracijos ir jos galiojimo sąlygų. Dėl to ankstesniems registruotiems nacionaliniams ir ES prekių ženklams taikytina galiojimo prezumpcija, kuri gali būti paneigta tik pritaikius atitinkamam prekių ženklui taikomą registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą. Atsakovė šioje byloje nepareiškė priešieškinio dėl ieškovo prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, todėl prekių ženklas teismų turėjo būti laikomas turinčiu bent minimalų skiriamąjį požymį, kurio ieškovui nereikia papildomai įrodinėti.

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad prekių ženklo skiriamojo požymio stiprumas yra vienas iš reikšmingų kriterijų sprendžiant dėl visuomenės suklaidinimo galimybės. Šioje byloje nebuvo nustatyta, kad ieškovo prekių ženklo skiriamasis požymis yra silpnas – žodis „pomodoro“ neturi konkrečios reikšmės prekių, kurioms jis registruotas (atvirkštiniai laikmačiai; parsisiunčiamoji kompiuterių programinė įranga), atžvilgiu, taigi jam būdingas įprastas skiriamasis požymis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimo kriterijus, ir paliko Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, kuriuo prekių ženklo „POMODORO“ savininko ieškinys iš esmės buvo patenkintas, nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button