Teismai

ESTT: ieškiniams dėl žalos, patirtos dėl ES konkurencijos teisės pažeidimo, atlyginimo taikomas senaties terminas negali būti pradėtas skaičiuoti, kol šis pažeidimas nėra pasibaigęs ir nukentėjęs asmuo nesužino, kad atitinkamas elgesys yra pažeidimas

Čekijos bendrovė Heureka valdo pardavimo kainų palyginimo portalą. Ji teigia, kad Google paieškos sistema savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose sistemingai pirmenybę teikdavo šios bendrovės kainų palyginimo paslaugai. Dėl to buvau mažiau lankytasi Heureka kainų palyginimo svetainėje. Todėl Heureka mano, kad nukentėjo dėl Google veiksmų, ir šiomis aplinkybėmis remiasi Europos Komisijos sprendimu (dar negalutiniu), kuriuo konstatuotas Google piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.

Čekijos teismas, kuriame Heureka pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo, kelia klausimą dėl Čekijos teisėje numatyto ankstesnio senaties termino, kuris vis dar taikomas šiam ieškiniui, suderinamumo su Sąjungos teise. Šis trejų metų terminas dėl kiekvienos dalinės žalos pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai nukentėjęs asmuo sužinojo apie tai, kad patyrė tokią žalą, ir apie pažeidėjo tapatybę. Tačiau, kad būtų pradėtas skaičiuoti senaties terminas, pagal nacionalinę tvarką nereikalaujama žinoti apie tai, kad atitinkamas elgesys yra pažeidimas, ar apie tai, kad pažeidimas baigėsi. Pagal šią tvarką taip pat nenumatyta, kad minėtas terminas turi būti sustabdytas arba nutrauktas Komisijos tyrimo laikotarpiu ir vienus metus nuo tada, kai Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas tas pažeidimas, tampa galutinis.

Savo sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija nusprendė, kad pagal Sąjungos teisę draudžiamos Čekijos teisės nuostatos, taikytinos iki pavėluoto Direktyvos 2014/104 perkėlimo į nacionalinę teisę. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas konstatavo, kad net prieš pasibaigiant šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisė terminui pagal Sąjungos teisę 3 buvo reikalaujama, jog tam, kad galėtų būti pradėtas skaičiuoti senaties terminas, konkurencijos teisės pažeidimas būtų pasibaigęs ir nukentėjęs asmuo būtų sužinojęs informaciją, būtiną ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti, ir, be kita ko, tai, kad atitinkamas elgesys yra toks pažeidimas. Iš tiesų šios dvi sąlygos yra būtinos tam, kad nukentėjęs asmuo galėtų veiksmingai pasinaudoti teise reikalauti atlyginti visą dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtą žalą.

Teisingumo Teismas nurodė, kad iš esmės ieškiniui pareikšti būtinos informacijos sužinojimas sutampa su Komisijos sprendimo, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, santraukos paskelbimo Oficialiajame leidinyje diena, neatsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas dar netapo galutinis. Be to, nukentėjęs asmuo gali remtis tokiu negalutiniu sprendimu, kad pagrįstų savo ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pažymėjo, jog pagal Sąjungos teisę taip pat reikalaujama, kad būtų galima sustabdyti arba nutraukti senaties eigą Komisijos tyrimo laikotarpiu, kad senaties terminas negalėtų baigtis dar prieš užbaigiant šį tyrimą. Iš tiesų, kadangi nukentėjusiam asmeniui paprastai sunku įrodyti konkurencijos teisės pažeidimą, jei nėra Komisijos ar nacionalinės valdžios institucijos sprendimo, jis turi turėti galimybę sulaukti tokio tyrimo baigties, kad prireikus galėtų remtis tokiu sprendimu vėliau pareikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo. Be to, dabar Direktyvoje 2014/104 numatyta, kad senaties terminas turi būti sustabdytas bent vienus metus nuo tada, kai Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas atitinkamas pažeidimas, tampa galutinis. Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad ankstesnė Čekijos senaties tvarka nesuderinama su Sąjungos teise. Dėl jos naudojimasis teise reikalauti atlyginti dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtą žalą tampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button