AdvokatūraTeismai

Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė dėl Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimų teisėtumo

Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilines bylas (Nr. e2A-302-910/2023 ir Nr. e2A‑304-934/2023), kuriose buvo sprendžiama dėl Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos priimtų sprendimų, paliko nepakeistus apygardos teismo priimtus sprendimus, kuriais buvo panaikintas Advokatų tarybos sprendimas atsisakyti pripažinti prokuroro pareigas einantį R. Juodį advokatu ir paliktas galioti Advokatų tarybos sprendimas dėl advokato M. Navicko laikino išbraukimo iš praktikuojančių advokatų sąrašo.

Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-302-910/2023 konstatavo, kad Advokatų taryba nepagrįstai atsisakė R. Juodį pripažinti advokatu.

Šioje byloje kilo ginčas dėl ieškovo, einančio prokuroro pareigas, siekio tapti advokatu įgyvendinimo. Advokatų taryba netenkino ieškovo prašymo pripažinti jį advokatu, nes ieškovas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo. Pirmosios instancijos teismas Advokatūros tarybos sprendimą panaikino.

Lietuvos apeliacinis teismas sutiko, kad tiek prokurorui, tiek advokatui yra keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Tačiau Advokatų tarybos sprendimas, priimtas ieškovo nepriekaištingą reputaciją įvertinus remiantis konkrečioje baudžiamojoje byloje advokatams pareikštais ir palaikomais kaltinimais, o galutinį vertinimą susiejus su minėtos baudžiamosios bylos baigtimi, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

Apeliacinis teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog ieškovas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinimai pareikšti trims atsakovės nariams (advokatams), ir Advokatų tarybos pateiktas ieškovo, kaip prokuroro, procesinių veiksmų nurodytoje byloje subjektyvus vertinimas nėra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo.

Išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2A-304-934/2023 dėl Advokatų tarybos sprendimo, kuriuo advokatas M. Navickas laikinai išbrauktas iš praktikuojančių advokatų sąrašo, Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad šis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

Apeliacinis teismas, įvertinęs tai, kad baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai pareikšti šiam advokatui, nagrinėjama teisiamajame posėdyje, taip pat siekį apsaugoti kitų asmenų, būtent advokato klientų, interesus, teisingumo sistemos tinkamą veikimą, lūkesčius dėl advokato profesijos ir jo reputacijos bei nenustatęs lygybės prieš įstatymą principo pažeidimo bei diskriminacinio pobūdžio aplinkybių, padarė išvadą, kad Advokatų tarybos priimtu sprendimu buvo siekiama teisėto tikslo, o pritaikyta laikino ribojimo priemonė yra proporcinga ir objektyviai pateisinama esamoje situacijoje.

Lietuvos apeliacinis teismo informacija

Back to top button