Teismai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke paskirta Danguolė Bublienė

Seimas, pritardamas Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos siūlymui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke paskyrė šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę Danguolę Bublienę.

„Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą matau kaip teisinės minties ir teisės politikos vystymo lyderį, drąsiai ir kartu išmintingai užtikrinantį asmenų teises ir šiam tikslui jungiantį ne tik teismų, bet ir visą teisininkų bendruomenę. Aukščiausiasis Teismas turi galėti sutelkti profesionaliausius Lietuvos teisininkus, o jaunas teisininkas savo karjeros perspektyvas turi sieti su darbu teisme ir laikyti garbe prisidėti prie visos teisinės sistemos tobulinimo. Viena iš reikšmingų to prielaidų yra konkurencingas viešojo sektoriaus atžvilgiu teisme dirbančių darbuotojų atlygis. Būtent teismų nepriklausomo aspektu šiandien diskutuojame teisėjų atlyginimų, teismų valdžios finansavimo klausimais. Todėl neabejoju tuo, kad gerbiami Seimo nariai, suprasdami situacijos rimtumą teismų sistemoje, palaikys pokyčius šioje srityje“, – pirmąją pavasario sesijos dieną prisistatydama Seimo nariams sakė kandidatė.

Slapto balsavimo rezultatai: už nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo pirmininke“ balsavo 81, prieš buvo 10, susilaikė 18 Seimo narių. Nutarimas įsigalioja kovo 27 d.

Doc. dr. Danguolė Bublienė Lietuvos Aukščiausiajame Teisme dirba nuo 2017 m., praėjusių metų  lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke. Prieš tapdama teisėja doc. dr. D. Bublienė yra dirbusi advokate, Teisingumo bei Švietimo ir mokslo ministerijose. Teisininko kvalifikaciją D. Bublienė įgijo Vilniaus universitete, taip pat šitame universitete baigė doktorantūros studijas ir apgynė disertaciją vartotojų teisės apsaugos srityje. Šiuo metu yra VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė.

Back to top button