Teismai

LAT: aplinkybė, ar įvykis yra draudžiamasis, yra reikšminga tik kai sprendžiamas draudėjo ir draudiko ginčas

Vasario 2 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą (Nr. e3K-3-13-1075/2023), kurioje buvo sprendžiama dėl draudiko reikalavimo atlyginti žalą iš šią padariusio asmens pagrįstumo. Byloje kilo klausimas, ar tokiu atveju turi būti vertinama, ar draudikas pagrįstai pripažino įvykį draudžiamuoju.

Draudimo įmonė (ieškovė), draudimo sutarties pagrindu atlyginusi draudėjai žalą, padarytą vykdant statybos darbus, kreipėsi į teismą, prašydama subrogacijos tvarka priteisti iš žalą padariusios įmonės (atsakovės) išmokėtą 46 872 Eur žalos atlyginimo sumą.

Pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad dėl kilusio įvykio buvo kalta tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo po 50 proc., ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovei iš atsakovės 24 936 Eur žalos atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo priteistas žalos atlyginimas, panaikino ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad nuostoliai atsirado dėl apdrausto turto sugadinimo, susijusio su projektavimo klaidomis, o tai, teisėjų kolegijos vertinimu, atitiko draudimo sutarčiai taikytinose draudimo taisyklėse nustatytą nedraudžiamojo įvykio apibrėžimą, todėl nebuvo pagrindo taikyti subrogacijos institutą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad aplinkybė, ar įvykis yra draudžiamasis (ar nedraudžiamasis), yra reikšminga tik tuomet, kai sprendžiamas draudėjo ir draudiko ginčas dėl draudimo išmokos išmokėjimo, tačiau ji nėra reikšminga vertinant draudiko subrogacijos pagrindu perimto galimai atsakingam už žalą asmeniui pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Pastarasis asmuo tokiu atveju nuo pareikšto reikalavimo turėtų gintis, remdamasis deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančios materialiosios teisės normomis, kurios būtų taikomos, jeigu dėl žalos atlyginimo tiesiogiai į atsakovą būtų kreipęsis nukentėjęs asmuo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, įvertinęs kasacinio skundo argumentus dėl prejudicinio fakto nustatymo netinkamumo, skundžiamą apeliacinės instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button